Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, junij 2012 – začasni podatki
V juniju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 2 % več prihodov turistov in za 2 % manj prenočitev turistov kot v juniju 2011.
Prva objava
31.7.2012


V juniju 2012 za 8 % več prihodov domačih turistov kot v juniju 2011

V juniju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 2 % več prihodov in za 2 % manj prenočitev turistov kot v juniju 2011. Števili prihodov in prenočitev domačih turistov sta se povečali (za 8 % oziroma za 1 %), števili prihodov in prenočitev tujih turistov pa zmanjšali, in sicer jih je bilo za 1 % oziroma za 4 % manj kot leto prej.

Približno polovico tujih turističnih prenočitev pri nas v juniju 2012 ustvarili nemški, avstrijski, italijanski, ruski turisti in britanski turisti

Tuji turisti so pri nas v juniju 2012 ustvarili 60 % turističnih prenočitev. Največji delež prenočitev tujih turistov so prispevali turisti iz Nemčije (15 %); sledili so turisti iz Avstrije in Italije (po 12 %), iz Ruske federacije (7 %) ter iz Združenega kraljestva in Nizozemske (po 5 %).

V juniju 2012 so pri nas ustvarili več prenočitev kot v juniju 2011 turisti iz Ruske federacije (za 5 %), turisti iz Nizozemske (za 26 %) ter turisti iz nekaterih drugih držav; italijanski turisti so pri nas ustvarili manj prenočitev kot pred enim letom (za 13 %), isto velja za avstrijske (za 16 %), hrvaške (za 4 %) in nemške turiste (za 13 %).

Največji delež prenočitev turistov v juniju 2012 v zdraviliških občinah

Na prvem mestu po številu prenočitev turistov so bile v juniju 2012 zdraviliške občine; tam je bilo zabeleženih 30 % vseh prenočitev ali za 4 % manj kot v juniju 2011.
V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 26 % vseh prenočitev turistov ali za 4 % manj kot v juniju 2011. V gorskih občinah je bilo v juniju 2012 zabeleženih 22 % vseh prenočitev turistov ali za 3 % manj kot v juniju 2011. V občini Ljubljana je bilo ustvarjenih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 10 % več kot v juniju 2011.

Največ prihodov turistov je bilo v juniju 2012 zabeleženih v gorskih občinah, in sicer 26 % ali za 5 % več kot v juniju 2011.

V juniju 2012 letni porast prenočitev turistov v apartmajskih in počitniških naseljih ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

V juniju 2012 je bilo zabeleženih največ prenočitev turistov v hotelih, 60 %; sledili so kampi s 16 % ter apartmajska in počitniška naselja s 6 % vseh prenočitev turistov.

Število prenočitev turistov v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo v juniju 2012 višje za 15 %, v planinskih domovih in kočah za 24 % ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 5 % višje kot v juniju 2011. Hoteli so v istem obdobju zabeležili za 3 % manj prenočitev, prav tako tudi kampi, in sicer za 7 % manj.

V prvem polletju letošnjega leta za 6 % več prihodov in za 4 % več prenočitev tujih turistov kot v enakem lanskem obdobju

Število prihodov turistov je bilo od januarja do junija 2012 za 3 % večje kot prejšnje leto v tem obdobju; večje je bilo tudi število prenočitev turistov, in sicer za 1 %. Prihodov in prenočitev domačih turistov je bilo za 1 % oziroma za 3 % manj, prihodov in prenočitev tujih turistov pa za 6 % oziroma za 4 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.


Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, junij 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, junij 2012
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, junij 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, junij 2012
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, junij 2012 1)
IndeksiStruktura
(%)
VI 12
VI 11
I-VI 12
I-VI 11
I-VI 12
Prihodi turistov
skupaj102,1103,1100
  domačih107,599,339
  tujih99,5105,661
Prenočitve
skupaj98,1101,0100
  domačih turistov100,897,443
  tujih turistov96,4104,057
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za pretekli mesec. Ti podatki ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je mogoče doseči z dodatnimi statističnimi postopki.

Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu pa objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu. Ti podatki temeljijo na popolnejših odgovorih o pojavu in na analizah; podani so v absolutnih številih in so podrobneje razčlenjeni po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po vrstah občin (s turističnega vidika).
Avtor: Irena Černič