Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2012 - končni podatki
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo in investicije v kmetijstvu (inputov) so bile v  februarju 2012 povprečno za 0,6 % višje kot v januarju 2012 in za 3,0 % višje kot v februarju 2011.
Prva objava
13.4.2012

Tudi februarja višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se tudi februarja zvišale. V primerjavi z januarjem 2012 so se te cene februarja 2012 zvišale v povprečju za 0,7 %, v primerjavi s februarjem 2011 pa so bile višje v povprečju za 3,8 %.

Cene energije in maziv, sredstev za varstvo rastlin ter veterinarskih storitev višje v povprečju za 1,9 %

V primerjavi z januarjem 2012 so se februarja 2012 najbolj, in sicer v povprečju za 1,9 %, zvišale cene energije in maziv, sredstev za varstvo rastlin ter veterinarskih storitev, najmanj pa so se zvišale cene drugih proizvodov in storitev (v povprečju za 0,2 %).

V skupini energija in maziva so se cene goriv februarja glede na januar zvišale v povprečju za 2,1 %, cene električne energije so bile višje v povprečju za 0,9 %, medtem ko se cene maziv tudi februarja niso spremenile.

Med sredstvi za varstvo rastlin so se februarja najbolj podražili fungicidi (v povprečju za 2,7 %), najmanj pa herbicidi (v povprečju za 1,2 %).

Februarja višje cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu

V primerjavi s predhodnim mesecem so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu februarja 2012 zvišale v povprečju za 0,3 %. Cene opreme so bile višje v povprečju za 0,5 % (za 0,8 % so se zvišale cene mehanizacije in druge opreme, cene transportne opreme - traktorjev - pa se niso spremenile), medtem ko so cene drugih zgradb v povprečju ostale nespremenjene.

Mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin dražja v povprečju za 3,0 %

Med mehanizacijo in drugo opremo so se februarja 2012 zvišale le cene mehanizacije za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin, in sicer v povprečju za 3,0 % glede na januar 2012, cene ostale mehanizacije in druge opreme pa se niso spremenile.
Tabela 1: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2012
Indeksi
II 2012
Ø 2005 
II 2012
I 2012
II 2012
II 2011 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)150,7100,7103,8
Semena in sadike133,0100,0105,8
Energija; maziva159,7101,9111,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal218,1100,7108,0
Sredstva za varstvo rastlin129,2101,9106,5
Veterinarske storitve143,1101,9101,9
Krmila151,5100,098,2
Vzdrževanje opreme148,5100,3102,1
Vzdrževanje zgradb130,399,9104,4
Drugi proizvodi in storitve106,2100,2100,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)127,5100,3101,0
Oprema132,3100,5100,9
Zgradbe116,4100,0101,2
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)143,0100,6103,0
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Helena Puc