Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Indeksi industrijske proizvodnje in zalog v industriji, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 nekoliko nižja kot v januarju 2012; vrednost zalog višja.
Prva objava
10.4.2012

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev v februarju 2012 nižja kot v predhodnem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v februarju 2012 glede na predhodni mesec nižja za 0,3 %; glede na februar 2011 pa je bila nižja za 0,4 %. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila višja kot v enakem obdobju lanskega leta, in to za 0,5 %.


Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev februarja 2012 nižja v dveh dejavnostih

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov je bila v februarju 2012 v oskrbi z električno energijo, plinom in paro višja kot prejšnji mesec (za skoraj 7 %), v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih pa je bila nižja (za skoraj 9 % oz. za skoraj 2 %).

Glede na februar 2011 je bila prav tako višja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za skoraj 17 %); v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih pa je upadla (za več kot 7 % oz. za skoraj 2 %).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvih dveh mesecih leta 2012 v rudarstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro višja kot v enakem obdobju leta 2011, v predelovalnih dejavnostih pa je bila nižja.


Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 višja v večini namenskih skupin

Gibanje proizvodnje po osnovnih namenskih skupinah kaže, da se je vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 glede na januar 2012 zvišala v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo (za skoraj 1 %) in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 2 %), medtem ko je v proizvodnji proizvodov za investicije upadla za več kot 6 %.

V primerjavi s februarjem 2011 je bila višja v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 9 %); v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo in v proizvodnji proizvodov za investicije je bila nižja (za nekaj več kot 1 % oziroma za 0,4 %).

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem lani višja v večini namenskih skupinah.


Vrednost zalog industrijskih proizvodov v februarju 2012 višja kot prejšnji mesec

Vrednost zalog industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v februarju 2012 za nekaj več kot 1 % višja kot v predhodnem mesecu, hkrati pa za skoraj 10 % višja kot v februarju 2011. Tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila višja kot v enakem lanskem obdobju (za nekaj več kot 8 %). Vrednost zalog industrijskih proizvodov po dejavnostih je bila v primerjavi z januarjem 2012 za skoraj 2 % višja v predelovalnih dejavnostih ter za skoraj 15 % nižja v rudarstvu. Vrednost zalog industrijskih proizvodov po namenskih skupinah je bila glede na prejšnji mesec višja.Podrobnejši podatki
o indeksih industrijske proizvodnje in o zalogah v industriji za februar 2012 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 13. aprila 2012.


Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje1), Slovenija, januar 2005 - februar 2012
(Ø 2005=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2005 - februar 2012 <br> (Ø 2005=100)
1) Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki
II 2012
I 2012 
II 2012
II 2011
I-II 2012
I-II 2011
Industrija99,799,6100,5
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo91,392,8100,7
C Predelovalne dejavnosti98,398,399,9
D Oskrba z el.energijo,plinom in paro106,9116,6109,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,898,898,7
  AE Energenti104,0114,2108,0
  AI Surovine99,095,796,6
B Proizvodi za investicije93,699,6103,4
C Proizvodi za široko porabo102,0109,0105,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo94,789,890,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,6115,0110,4
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki
II 2012
I 2012 
II 2012
II 2011
I-II 2012
I-II 2011
Industrija101,4109,9108,5
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo85,2116,3123,5
C Predelovalne dejavnosti101,6109,9108,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,6106,4106,3
  AE Energentizzz
  AI Surovine100,6106,3106,0
B Proizvodi za investicije101,8107,6106,1
C Proizvodi za široko porabo102,8115,9112,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,491,890,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,6120,4117,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec oziroma za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec oziroma za isto obdobje predhodnega leta, so prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Avtor: Nina Češek Vozel