Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Gibanje gradbene dejavnosti v preteklem desetletju, Slovenija
Vrednost gradbenih del, opravljenih v celotnem letu 2011, je bila v primerjavi z letom 2008, ko je bila gradbena dejavnost na vrhuncu, nižja za več kot 50 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za skoraj 60 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa za 45 %.
Posebna objava
30.3.2012

Gibanje gradbene dejavnosti – največ gradbenih del opravljenih v letu 2008

Trend vrednosti opravljenih gradbenih del kaže, da je gradbena dejavnost od začetka opazovanega obdobja, torej od leta 2000 naprej, enakomerno naraščala do leta 2006 (izjema je bila gradnja stanovanjskih stavb; ta je v letu 2003 upadla), potem pa je sledil razcvet. Gradbena dejavnost je bila na vrhuncu leta 2008, glavni razlog za njeno povečanje pa je bila pospešena gradnja stanovanjskih stavb in inženirskih objektov. V primerjavi z letom 2008 je bila vrednost gradbenih del, opravljenih v celotnem letu 2011, nižja za 51,2 %: vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 59,8 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa za 45,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del za zdaj še ne dosega stanja pred razcvetom, t.j. stanja leta 2006 (trenutno je na podobni ravni kot v začetku leta 2000). Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa se stanju leta 2006 počasi približuje.
 
Grafikon 1. Trend vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2000-2012


Vir: SURS

Slovenska gradbena podjetja so leta 2010 opravila v Sloveniji za 2.406 milijonov EUR gradbenih del ali za 16,2 % manj kot leto pred tem. Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, je bila nižja za 14,6 %, in sicer predvsem zaradi nižje vrednosti gradbenih del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 39,3 %). Vrednost gradbenih del, opravljenih na inženirskih objektih, je bila nižja za 17,7 %. V primerjavi z letom 2008, ko je bilo opravljenih za 3.551 milijonov EUR gradbenih del, je bilo zmanjšanje 32,3-odstotno.

Manjša dodana vrednost v gradbeništvu

Z zniževanjem vrednosti opravljenih gradbenih del se znižuje tudi dodana vrednost v gradbeništvu. V četrtem četrtletju leta 2011 je bila dodana vrednost 15,5 % nižja kot v enakem četrtletju predhodnega leta. Čeprav je bil padec nekoliko manjši kot v prvih treh četrtletjih leta 2011, zniževanje dodane vrednosti v gradbeništvu še vedno zelo negativno vpliva na rast BDP.

Grafikon 2. Delež dodane vrednosti gradbeništva glede na celotno dodano vrenost (%), Slovenija, 2000-2011 


Vir: SURS

Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu se znižuje

V gradbeništvu se z upadanjem dejavnosti znižuje tudi število delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti; januarja 2012 se je znižalo za okoli 1.400. V januarju 2012 je bilo v gradbeništvu delovno aktivnih 60.653 oseb, od teh jih je več kot polovica (57,9 %) opravljala specializirana gradbena dela.

Gradbeništvo je v Sloveniji tretja največja dejavnost po številu delovno aktivnih. Tudi po številu delovno aktivnih je bil vrhunec te dejavnosti v letu 2008, in sicer je bilo takrat v gradbeništvu v povprečju delovno aktivnih skoraj 88.000 oseb; z upadanjem gradbene aktivnosti pa se je to število naglo zmanjševalo. V primerjavi z oktobrom 2008, ko je bilo v gradbeništvu delovno aktivnih največ oseb v zadnjih 10 letih (92.171), je bilo januarja 2012 v gradbeništvu delovno aktivnih 34,2 % oseb manj.

Gradbeništvo v letu 2012

Vrednost gradbenih del se še znižuje

Vrednost opravljenih gradbenih del (v podatkih je izločen vpliv sezone, vendar v podatkih ni zaznati vplivov koledarja) je bila januarja 2012 za 17,4 % višja kot decembra 2011. To zvišanje vrednosti je predvsem posledica del na stavbah, saj so se ta v tem obdobju povečala za 38,6 %; na inženirskih objektih je bilo namreč opravljenih za 3,6 % več gradbenih del.

Kljub dvigu gradbene dejavnosti na mesečni ravni pa ta na letni ravni še naprej upada. Vrednost gradbenih del, opravljenih januarja 2012, je bila v primerjavi z januarjem 2011 nižja za 19,7 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 32,1 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja za 7,9 %.

Upad gradbene dejavnosti na območju EU največji prav v Sloveniji

Januarja 2012 je bila vrednost opravljenih gradbenih del v EU-27 za 4,1 % nižja kot decembra 2011. V nasprotju s preteklim mesecem se je vrednost gradbenih del na mesečni ravni najbolj povečala prav v Sloveniji (17,4 %). Največji upad vrednosti opravljenih gradbenih del so zabeležili na Češkem (-20,1 %) in v Združenem kraljestvu (-13,8 %).

Čeprav je bila rast vrednosti opravljenih gradbenih del na mesečni ravni pri nas celo največja, pa se je vrednost opravljenih gradbenih del v januarju 2012 v primerjavi z januarjem 2011 najbolj znižala prav v Sloveniji (-19,7 %). Gradbena dejavnost je na letni ravni precej upadla tudi v Španiji (-11,5 %) in na Portugalskem (-11,9 %). Na Poljskem in v Romuniji pa se je vrednost gradbenih del na letni ravni najbolj povečala (na Poljskem za 34,2 %, v Romuniji za 14,9 %).


Vsako leto izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe

Obeti ostajajo negotovi, saj se je vrednost novih pogodb januarja 2012 v primerjavi z januarjem 2011 znižala za 38,6 %. Vrednost novih pogodb za gradnjo stavb je nižja za 73,5 % (predvsem zaradi stanovanjskih stavb), medtem ko je vrednost novih pogodb za gradnjo inženirskih objektov višja za 9,9 %. V primerjavi z letom 2010 se je celotna vrednost pogodb v letu 2011 znižala za 31,3 % (vrednost novih pogodb za gradnjo stavb je bila nižja za 50,5 %, vrednost novih pogodb za gradnjo gradbenih inženirskih objektov pa je bila nižja za 6,6 %).

Grafikon 3. Trend vrednosti novih pogodb, Slovenija, 2000-2012


Vir: SURS


Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se zmanjšuje že peto leto zapored, torej od leta 2007 dalje: v letu 2010 jih je bilo izdanih za 14,6 % manj kot v 2009, v 2011 pa za 6,8 % manj kot v 2010. Največ gradbenih dovoljenj za stavbe v zadnjih letih je bilo izdanih v letu 2006, in sicer 6376 ali 43,0 % več kot v letu 2011. V letu 2011 je bilo izdanih 3635 gradbenih dovoljenj za stavbe, od tega 2633 (to je 72,4 %) za gradnjo stanovanjskih stavb, katerih investitorji so bile večinoma fizične osebe (88,5 %).

Grafikon 4: Število stavb, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija 2000-2011 


Vir: SURS

Podatki o novih pogodbah in izdanih gradbenih dovoljenjih za leto 2010 in 2011 kažejo, da se bo vrednost gradbenih del na stanovanjskih stavbah še naprej zniževala, medtem ko bo vrednost gradbenih del na nestanovanjskih stavbah ostala na približno enaki ravni. Na podlagi podatkov o novih pogodbah pri gradnji inženirskih objektov ne pričakujemo rasti.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu še vedno krepko pod dolgoletnim povprečjem

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca 2012 (-39 odstotnih točk) enaka kot februarja 2012 (-39 odstotnih točk), hkrati je bila za 11 odstotnih točk višja kot marca 2011 in za 24 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu ostaja tudi v marcu 2012 daleč najnižja med vsemi dejavnostmi.

Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika pričakovana naročila. Vrednosti kazalnikov pričakovanj se sicer postopoma zvišujejo, vendar so še vedno nižje od dolgoletnega povprečja. Podjetja imajo delo zagotovljeno za približno naslednje 3 mesece in pol; na vrhuncu gradbene aktivnosti so delo imela zagotovljeno za več kot 5 mesecev.


Cene stanovanjskih nepremičnin

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 4. četrtletju 2011 povprečno za 0,5 % nižje kot v 3. četrtletju 2011. Pocenile so se predvsem rabljene stanovanjske nepremičnine, nove pa so se podražile.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se v četrtem četrtletju 2011 znižale že tretje zaporedno četrtletje, in sicer v povprečju za 2,4 % glede na 3. četrtletje 2011. Tako kot v predhodnem četrtletju so se znižale cene obeh vrst rabljenih stanovanjskih nepremičnin, stanovanj in družinskih hiš.

Cene novozgrajenih stanovanj so se v četrtem četrtletju 2011 glede na predhodno četrtletje povprečno zvišale za 2,8 %, cene novih hiš pa znižale za 0,4 %, v skupnem seštevku je to pomenilo zvišanje cen novih stanovanjskih nepremičnin za 2,1 %.

 

Metodološko opozorilo
Pregled gibanja gradbenih aktivnosti v obdobju 2000–2012 smo pripravili na podlagi indeksov vrednosti opravljenih gradbenih del in drugih mesečnih podatkov o gradbeništvu, vrednosti opravljenih gradbenih del, izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe, dodane vrednosti po dejavnostih, poslovnih tendenc v gradbeništvu, podatkov o aktivnem prebivalstvu in indeksov cen stanovanjskih nepremičnin.
Avtor: Špela Kastelic, Zala Primožič