Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Opravljene delovne ure, Slovenija, 4. četrtletje 2011 - začasni podatki
V 4. četrtletju 2011 v Sloveniji za 4,2 % manj opravljenih delovnih ur.
Prva objava
30.3.2012

Obseg opravljenih delovnih ur tudi ob koncu leta 2011 manjši kot ob koncu prejšnjega leta
Po začasnih podatkih je bilo v Sloveniji v 4. četrtletju 2011 opravljenih 301 milijon delovnih ur ali za 4,2 % manj kot v 4. četrtletju 2010 in za 7,4 % manj kot v 4. četrtletju 2008. V celem letu 2011 je bilo v Sloveniji opravljenih 1,14 milijarde delovnih ur ali za 3,5 % manj kot v letu 2010 in za 8,3 % manj kot v letu 2008. Obseg opravljenih delovnih ur v Sloveniji se je zmanjšal že tretje leto zapored; od 1. četrtletja 2009 dalje se je vsako četrtletje zmanjšal v povprečju za 2,8 %.

V večini dejavnosti opravljenih manj delovnih ur kot pred enim letom
V zadnjem četrtletju 2011 se je obseg opravljenih delovnih ur zmanjšal v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja; v tej dejavnosti se je povečal za 3,2 %. V primerjavi z enakim obdobjem 2010 se je obseg opravljenih delovnih ur najbolj zmanjšal v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, in sicer za 10,1 %; sledila pa ji je dejavnost gradbeništvo (za 9,5 %).

Zaposlena oseba opravila na mesec povprečno 141 delovnih ur
V 4. četrtletju 2011 je zaposlena oseba opravila povprečno mesečno 141 delovnih ur, to je 5 ur manj kot v 4. četrtletju 2010 in 2 uri več kot 4. četrtletju 2008. Povprečno največ delovnih ur na mesec so ob koncu leta 2011 opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo (148) in v dejavnosti promet in skladiščenje (145), povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti javna uprava in obramba, dejavnost obvezne socialne varnosti (133).

Grafikon 1: Skupno število opravljenih in plačanih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2005-4. četrtletje 2011
Grafikon 1: Skupno število opravljenih in plačanih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2005-4. četrtletje 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo, Slovenija, 1. četrtletje 2008-4. četrtletje 2011
2008200920102011
I-III136135134137
IV-VI139133137137
VII-IX122125128122
X-XII139144146141
Vir: SURS
Tabela 2: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2008-4. četrtletje 2011 (enako obdobje preteklega leta = 100)
2008200920102011
I-III100,398,994,999,0
IV-VI105,193,399,397,7
VII-IX108,098,199,293,6
X-XII101,298,298,595,8
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Izračun opravljenih delovnih ur temelji samo na obstoječih, tj. na že zbranih statističnih in administrativnih virih podatkov. Uporabljena je bila komponentna metoda izračunavanja. Opravljene delovne ure so izračunane kot plačane ure, zmanjšane oziroma povečane za posamezne komponente delovnih ur. Opravljene delovne ure so po definiciji naslednje ure: ure, ki se dejansko opravijo med normalnim delovnim časom; ure, ki se opravijo dodatno; čas, ki se porabi na delovnem mestu za naloge, kot je npr. priprava na delo, in čas, ki je potreben za kratek odmor na delovnem mestu. Med opravljene delovne ure pa ne spadajo plačane ure, ki dejansko niso bile opravljene, na primer: letni dopust, prazniki in bolniški dopust. Med opravljene delovne ure prav tako ne spadata odmor za prehrano ter čas za prevoz med domom in delovnim mestom. Podrobnejša metodološka pojasnila so na voljo na spletnem naslovu http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=7.

S podatki za 4. četrtletje 2011 so objavljeni tudi revidirani podatki za 1., 2. in 3. četrtletje 2011.
Avtor: Maja Sever