Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Skupine podjetij, Slovenija, 2010 – končni podatki
Po razpoložljivih virih se je v Sloveniji v letu 2010 povezovalo v skupine podjetij 18 % gospodarskih družb. 84 % velikih in srednje velikih1 gospodarskih družb je bilo del skupin podjetij.
Prva objava
12.4.2012

Med rezidenčnimi skupinami podjetij so prevladovale skupine s tremi do petimi enotami

Med rezidenčnimi skupinami podjetij so v opazovanem obdobju prevladovale skupine, ki jih je sestavljalo tri do pet enot; takih skupin podjetij je bilo 79 %. Večino rezidenčnih skupin podjetij so nadzirali vodje, ki so bili fizične osebe, in sicer 75,8 %. Rezidenčne skupine so sestavljale več kot polovico vseh skupin podjetij (51,6 %), ki so bile na podlagi razpoložljivih virov evidentirane na območju Slovenije.


Večina poslovnih subjektov se je povezovala na področju trgovine, predelovalne dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Največ skupin podjetij je bilo v opazovanem obdobju evidentiranih v področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (22,7 %), sledile so skupine podjetij v področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (14 %) in v predelovalni dejavnosti (13 %).

Največ rezidenčnih skupin podjetij je bilo evidentiranih v področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (v vsaki po 18 %) ter v predelovalnih dejavnostih (12 %).

Večnacionalne skupine podjetij pod domačim nadzorom so prevladovale v predelovalnih dejavnostih (31 %), večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom pa v dejavnostih iz področja dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (28 %).


Med vsemi skupinami podjetij je bilo v opazovanem obdobju skoraj pol večnacionalnih

Med vsemi skupinami podjetij je bilo v letu 2010 48 % večnacionalnih, v letu 2009 so te sestavljale polovico vseh skupin podjetij. Največ večnacionalnih skupin podjetij glede na državo nadzora je bilo pod nadzorom Slovenije (19 %) in Avstrije (18 %).

V večnacionalnih skupinah podjetij so tudi v letu 2010 prevladovali vodje, ki so bili organizirani kot pravne osebe, in sicer je bilo takih vodij 90 %.

V opazovanem obdobju je bilo 58 % velikih in srednje velikih1 gospodarskih družb del večnacionalnih skupin podjetij.


Večina večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom je bila pod nadzorom Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije

Rezultati za leto 2010 so pokazali, da sta v tem letu največ večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom nadzirali Avstrija in Nemčija, prva 22 %, druga pa 10 %. Sledili sta jima Hrvaška in Italija, vsaka z 9 %.

Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom, ki so bile pod nadzorom Avstrije, so prevladovale v dejavnosti trgovina in popravila motornih vozil (28 %) ter v predelovalni dejavnosti (24 %).1 Po merilih Zakona o gospodarskih družbah.

 


Grafikon 1: Delež skupin podjetij po področjih dejavnosti (SKD 2008) in vrstah skupin podjetij, Slovenija, 2010
Grafikon 1: Delež skupin podjetij po področjih dejavnosti (SKD 2008) in vrstah skupin podjetij, Slovenija, 2010
Vir:SURS

Grafikon 3: Delež večnacionalnih skupin podjetij glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Grafikon 3: Delež večnacionalnih skupin podjetij glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Vir:SURS

Grafikon 4: Število večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Grafikon 4: Število večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Vir:SURS

Grafikon 2: Delež skupin podjetij glede na pravnoorganizacijsko obliko vodje skupine podjetij, Slovenija, 2010
Grafikon 2: Delež skupin podjetij glede na pravnoorganizacijsko obliko vodje skupine podjetij, Slovenija, 2010
Vir:SURS
Tabela 1: Število in delež skupin podjetij glede na vrsto skupine, Slovenija, 2010
Skupaj
Vrste skupin podjetij
Rezidenčne
skupine podjetij
Večnacionalne
skupine podjetij
Večnacionalne
skupine podjetij
pod
tujim nadzorom
Večnacionalne
skupine podjetij
pod
domačim nadzorom
Letoštevilo%število%število%število%število%
20105.9811003.08551,62.89648,42.34339,25539,2
Vir:SURS
Avtor: Mojca Zaletel-Plantan