Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011 - končni podatki
Povprečna mesečna bruto plača osebe, zaposlene  pri registrirani fizični osebi, je v četrtem četrtletju 2011 znašala nekaj več kot 900 evrov ali 1,3 % več kot v tretjem četrtletju 2011.
Prva objava
30.3.2012

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v četrtem četrtletju 2011 za 2,3 % višja od plače v četrtem četrtletju 2010
Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v četrtem četrtletju 2011 za 2,3 % višja od plače v četrtem četrtletju 2010; znašala je 901,11 EUR. Od povprečne mesečne bruto plače za tretje četrtletje 2011 je bila višja za 1,3 %.

Povprečna mesečna neto plača za četrto četrtletje 2011 je bila za 0,9 % višja od neto plače v tretjem četrtletju 2011. Znašala je 631,21 EUR. To je za 2,1 % več kot v četrtem četrtletju 2010.

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, najnižja v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih
Tudi v četrtem četrtletju 2011 je bila povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (1.279,97 EUR), najnižja pa v dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (606,90 EUR).

Glede na tretje četrtletje 2011 se je povprečna mesečna bruto plača za četrto četrtletje 2011 najbolj zvišala v dejavnostih trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 3,1 %) in kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 2,6 %), najbolj znižala pa v dejavnostih izobraževanje (za 3,2 %) in rudarstvo (2,1 %).

Med povprečnimi mesečnimi plačami oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, v četrtem četrtletju najvišja plača za november 2011
Med povprečnimi mesečnimi bruto plačami v zadnjem četrtletju 2011 je bila najvišja povprečna mesečna bruto plača za november 2011. Znašala 914,40 EUR. Od plače za oktober 2011 (888,93 EUR) je bila višja za 2,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za december 2011 pa je bila od plače za november 2011 nižja za 1,6 %; znašala je 899,85 EUR.

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za oktober 2011 je znašala 625,04 EUR, za november 2011 638,30 EUR in za december 2011 630,21 EUR.

Grafikon 1: Povprečna mesečna neto plača zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, januar 2009 - december 2011
Grafikon 1: Povprečna mesečna neto plača zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, januar 2009 - december 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
EURIndeks
 Ø X-XII 11
Ø VII-IX 11
Ø X-XII 11
Ø X-XII 10
Ø X-XII 11Nominalni RealniNominalni Realni
Bruto plača901,11101,3100,1102,399,9
Neto plača631,21100,999,7102,199,7
Vir: SURS
Tabela 2: Povprečne mesečne plače in nominalni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
Mesec in letoBrutoNeto
EURIndeksiEURIndeksi
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
X 11888,9399,9102,3625,0499,9102,1
XI 11914,40102,9102,8638,30102,1102,5
XII 11899,8598,4101,9630,2198,7101,6
Vir: SURS
Tabela 3: Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
Mesec in letoIndeksi
BrutoNeto
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
X 1199,299,699,299,4
XI 11102,6100,1101,899,8
XII 1199,099,999,399,6
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki za celotno serijo so končni in se ne razlikujejo od podatkov, ki so bili objavljeni kot začasni.

Enota opazovanja so registrirane fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Podatki so zbrani z obrazcem REK – 1 (Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja), ki ga predlagajo registrirane fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, na podlagi Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06). Podatke zbira Davčna uprava Republike Slovenije in jih pošilja na Statistični urad Republike Slovenije, ta pa jih statistično obdela.
Avtor: Darjan Petek