Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, januar 2012 – končni podatki
V januarju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih približno toliko prenočitev turistov kot pred enim letom.
E-objava
26.3.2012

Povečanje števila prihodov turistov v januarju 2012 izključno zaradi tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v januarju 2012 zabeleženih več kot 183.000 prihodov turistov in več kot 577.000 njihovih prenočitev, to je za 2 % več prihodov in približno enako število prenočitev, kot jih je bilo pred enim letom. Število prihodov tujih turistov je bilo višje za 6 %.

Dve tretjini prenočitev tujih turistov v Sloveniji v januarju 2012 ustvarili turisti iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Srbije

Največ tujih turistov je v Slovenijo v januarju 2012 pripotovalo iz Italije (ti so prispevali 28 % vseh prihodov tujih turistov), iz Hrvaške (20 %) ter iz Avstrije, Srbije in Nemčije.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 58% vseh turističnih prenočitev; največja deleža tujskih prenočitev so prispevali italijanski (25 %) in hrvaški turisti (24 %), potem avstrijski turisti (9 %) ter srbski turisti (8 %).
Večje število prenočitev kot v januarju 2011 so v januarju 2012 ustvarili turisti iz Avstrije (za 26 %) in Hrvaške (za 11 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih in srbskih turistov je bilo v januarju 2012 za 10 % oz. 6 % manj kot v januarju 2011.

V občini Ljubljana v januarju 2012 približno enako število prenočitev turistov kot prejšnje leto

Največ prihodov turistov je bilo v januarju 2012 zabeleženih v zdraviliških občinah (35 %), prav tako prenočitev (41 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z januarjem 2011 povečalo za 6 %, število njihovih prenočitev pa za 4 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 30 % vseh prenočitev ali za 3 % več kot v januarju 2011. V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 14 % manj kot v januarju 2011. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 6 % vseh prenočitev turistov ali približno enako kot pred enim letom.

V občini Ljubljana v januarju 2012 devet prenočitev od desetih ustvarili tuji turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v januarju 2012 največji v Ljubljani, 91-odstoten.
V občini Ljubljana in v obmorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti, v gorskih pa hrvaški.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v januarju 2012 večji od deleža prenočitev tujih turistov (prenočitev domačih turistov je bilo 54 %).

V hotelih v januarju 2012 približno enako število prenočitev turistov kot prejšnje leto

V januarju 2012 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo skoraj 79.000 ležišč. 49 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 38-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 4 odstotne točke manj.
Največ prenočitev vseh turistov v januarju 2012 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 406.000 ali 70 %; v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo evidentiranih 9 % prenočitev vseh turistov.
Število prenočitev turistov je bilo v januarju 2012 v hotelih približno enako, v apartmajskih in počitniških naseljih pa za 3 % večje kot v januarju 2011.

Turisti v apartmajskih in počitniških naseljih v januarju 2012 bivali povprečno 5 dni

Turisti so v januarju 2012 prenočevali v Sloveniji povprečno 3,1-krat (domači turisti 3,2-krat, tuji turisti pa 3,1-krat). Turisti Hrvaške so v januarju 2012 pri nas prenočevali povprečno 3,6-krat, Srbi 3,4-krat, Avstrijci 2,9-krat ter Italijani in Nemci 2,7-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat. V gorskih občinah so prenočevali povprečno 3,5-krat, v obmorskih občinah povprečno 3,2-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 3,1-krat ter v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 4,0-krat.

Četrtina vseh prenočitev turistov v januarju 2012 v občinah Kranjska Gora, Piran in Brežice

Domači turisti so 23 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Moravske Toplice, Kranjska Gora in Brežice.
Tuji turisti pa so ustvarili 22 % vseh prenočitev v občinah Kranjska Gora in Ljubljana.

Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2011, ki vključujejo tudi podatke za objekte z manj kot 10 stalnimi ležišči, bomo objavili v podatkovni bazi SI-STAT 30. marca 2012.


Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, januar 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2012 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
I 12I 12
I 11
I 12
Prihodi turistov
skupaj183.479102,3100
  domačih74.35097,941
  tujih109.129105,560
Prenočitve
skupaj577.441100,2100
  domačih turistov240.36999,742
  tujih turistov337.072100,658
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič