Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Indeksi industrijske proizvodnje in zalog v industriji, Slovenija, januar 2012 ter indeksi produktivnosti dela v industriji, 2011 - začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 nekoliko nižja kot v decembru 2011; vrednost zalog višja.
Prva objava
23.3.2012

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev v januarju 2012 nižja kot v predhodnem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2012 glede na predhodni mesec nižja za skoraj 1 %; glede na januar 2011 pa je bila višja za nekaj več kot 1 %.


Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev januarja 2012 nižja v dveh dejavnostih

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov je bila v januarju 2012 v predelovalnih dejavnostih višja kot prejšnji mesec (za skoraj 1 %), v rudarstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja (za nekaj več kot 2 % oz. za skoraj 2 %).
Glede na januar 2011 je bila višja v rudarstvu (za 8 %) in v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 2 %); v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je upadla (za skoraj 4 %).


Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 višja v večini namenskih skupin

Gibanje proizvodnje po osnovnih namenskih skupinah kaže, da se je vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 glede na december 2011 zvišala v proizvodnji proizvodov za investicije (za več kot 4 %) in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 0,3 %), medtem ko je v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo rahlo upadla.
Tudi v primerjavi z januarjem 2011 je bila višja v proizvodnji proizvodov za investicije in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za nekaj več kot 7 % oziroma za 3 %), v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo pa je bila nižja (za nekaj več kot 2 %).


Vrednost zalog industrijskih proizvodov v januarju 2012 višja kot prejšnji mesec

Vrednost zalog industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v januarju 2012 za skoraj 3 % višja kot v predhodnem mesecu, hkrati pa za 7 % višja kot v januarju 2011. Vrednost zalog industrijskih proizvodov po dejavnostih je bila v primerjavi z decembrom 2011 višja tako v rudarstvu kot tudi v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 4 % oz. za skoraj 3 %). Vrednost zalog industrijskih proizvodov po namenskih skupinah je bila glede na prejšnji mesec večinoma višja.


Produktivnost dela v letu 2011 višja kot v letu 2010

Produktivnost dela v industriji je bila v letu 2011 za 4,8 % višja kot v letu 2010.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje in o zalogah v industriji za januar 2012 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 27. marca 2012.


Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje1), Slovenija, januar 2005 - januar 2012
(Ø 2005=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2005 - januar 2012 <br> (Ø 2005=100)
1) Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, januar 2012 - začasni podatki
I 2012
XII 2011 
I 2012
I 2011
Industrija99,1101,2
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo97,8108,0
C Predelovalne dejavnosti100,8101,8
D Oskrba z el.energijo,plinom in paro98,396,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,997,6
  AE Energenti98,896,9
  AI Surovine103,597,9
B Proizvodi za investicije104,4107,2
C Proizvodi za široko porabo100,3103,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,493,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,0106,2
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija, januar 2012 - začasni podatki
I 2012
XII 2011 
I 2012
I 2011
Industrija102,7107,0
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo103,8126,8
C Predelovalne dejavnosti102,7106,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,0106,0
  AE Energentizz
  AI Surovine99,6105,5
B Proizvodi za investicije102,8104,8
C Proizvodi za široko porabo102,9109,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,089,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,2113,3
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec oziroma za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec oziroma za isto obdobje predhodnega leta, so prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).


Avtor: Nina Češek Vozel