Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
43. zasedanje Statistične komisije ZN
Udeleženci 43. zasedanja razpravljajo o metodoloških vprašanjih statistik, povezanih z aktualnimi vprašanji v svetu (o popisih prebivalstva in stanovanj, o statistikah okolja, kmetijstva, nacionalnih računov), o kakovosti statistike in o spoštovanju načel kodeksa uradne statistike ZN. Slovenijo zastopa mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS.
Posebna objava
29.2.2012

Statistična komisija ZN je bila ustanovljena leta 1947 na pobudo Ekonomskega in socialnega sveta ZN z namenom, da bi podprla razvoj nacionalnih statistik in da bi sodelovala pri usklajevanju dela specializiranih agencij ZN na področju statistike in mednarodnih statističnih programov, obenem pa naj bi opozarjala na pomembnost uradnih statistik.

43. zasedanje Statistične komisije poteka od 28. februarja do 2. marca 2012 v New Yorku. Udeležujejo se ga najvidnejši predstavniki nacionalnih statističnih uradov in mednarodnih statističnih institucij. Ob tokratnem zasedanju poteka več spremljevalnih dogodkov: forum na visoki ravni z naslovom »Merjenje nemerljivega – izziv za urade statistike« in razširjeni sestanek Biroja Odbora OECD za statistiko. Slovensko državno statistiko zastopa na vseh omenjenih srečanjih generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

V ospredju 43. zasedanja so statistike, povezane z aktualnimi vprašanji v svetu

Razprave na zasedanjih Statistične komisije so odziv te institucije na aktualne potrebe po ustreznih statistikah; med temami najbolj izstopajo naslednje:

  • Popisi prebivalstva in stanovanj v svetu, izvedeni v preteklih dveh letih, pregled doseženih rezultatov in smernice za prihodnje popise.
  • Predlog revizije statistike okolja, metodologija okoljskih računov in morebitni sprejem integriranih okoljsko-ekonomskih računov.
  • Poročilo o uvedbi metodologije Sistem nacionalnih računov 1993 (SNA 1993) v državah in napredek pri uvajanju SNA 2008.
  • Predlog načrta za uvedbo globalne strategije za izboljšanje kmetijske statistike in statistike podeželja.
  • Statistika energetike s poudarkom na zemeljskem plinu in statistika ekonomij, temelječih na naravnih virih.
  • Pregled kritičnih pripomb k Poročilu UNDP-ja o človekovem razvoju 2011 in predstavitev načrtov za Poročilo 2012.
Udeleženci zasedanja razpravljajo še o zagotavljanju večje kakovosti nacionalnih statistik in o spoštovanju Temeljnih načel uradne statistike in o morebitni dopolnitvi teh načel.

Avtor: Ida Repovž Grabnar