Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2011 - začasni podatki
Prihodek od prodaje storitev v decembru 2011 v večini skupin storitvenih dejavnosti nižji od prihodka v novembru 2011 in decembru 2010.
Prva objava
29.2.2012

Prihodek od prodaje storitev v decembru 2011 nižji kot prejšnji mesec v večini skupin storitvenih dejavnosti
Prihodek od prodaje storitev se je v decembru 2011 v primerjavi s prihodkom v novembru 2011 najbolj zmanjšal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 8,0 %), sledile so skupine čiščenje (za 7,2 %), dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 6,8 %) ter pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (prav tako za 6,8 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj povečal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 13,6 %) ter v skupini računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 7,1 %).

Prihodek od prodaje storitev v večini skupin storitvenih dejavnosti nižji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev se je v decembru 2011 v primerjavi s prihodkom v decembru 2010 najbolj zmanjšal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 26,3 %), sledile so skupine dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 17,4 %), oglaševanje in raziskovanje trga (za 13,2 %) ter čiščenje (za 7,9 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 11,7 %), ter v skupini arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 10,8 %).

Podrobnejši podatki o indeksih prihodka v storitvenih dejavnostih za december 2011 so vam hkrati na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Tabela 1: Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2011
XII 2011
XI 2011
XII 2011
XII 2010
Trgovina na debelo in posredništvo97,9105,8
Kopenski promet; cevovodni transport95,6106,3
Vodni prometzz
Zračni prometzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti98,9104,7
Poštna in kurirska dejavnost98,8103,2
Gostinstvo99,398,6
Založništvo99,092,5
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi95,893,6
Radijska in televizijska dejavnost95,998,4
Telekomunikacijske dejavnosti96,694,5
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti107,199,9
Druge informacijske dejavnosti113,673,7
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje93,292,5
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje95,5110,8
Oglaševanje in raziskovanje trga97,186,8
Druge strokovne in tehnične dejavnosti92,0111,7
Zaposlovalne dejavnosti100,8106,2
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti93,282,6
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti96,2104,7
Čiščenje92,892,1
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti100,0109,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Barbara Troha Ažbe