Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Vpis študentov na višje strokovne šole, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovenija, 2011/2012 - začasni podatki
Po prvih zbranih podatkih je v študijskem letu 2011/12 na višje strokovne šole vpisanih 14.768, na univerze in na samostojne visokošolske zavode pa 73.395 študentov.
Prva objava
27.2.2012

Na višje strokovne šole tudi letos vpisanih manj študentov kot prejšnja leta

Po podatkih Višješolske prijavne službe je v letošnjem študijskem letu v višješolske strokovne programe vpisanih 14.768 študentov. Tudi letos je študentov manj, in sicer – podobno kot lani – približno za 1000. V 1. letnik se je prvič vpisalo 7.600 študentov. Vsa leta je bilo izrednih študentov več kot rednih, v lanskem letu se je razmerje izenačilo, letos pa je število rednih študentov že opazno višje od izrednih.
Glede na področja izobraževanja po klasifikacijskem sistemu KLASIUS-P je večina študentov med tistimi, ki so vpisani na višje strokovne šole, vpisanih v programe treh področij, in sicer tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (29 %), družbene, poslovne, upravne in pravne vede (28 %), in storitve (22 %).

V visokošolske dodiplomske študijske programe in na magistrske programe po 2. bolonjski stopnji na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih je vpisanih 85.287 študentov

Po podatkih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MVZT) je na visokošolski dodiplomski in enovit magistrski študij (2. bolonjska stopnja) na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih vpisanih 73.395 študentov. 82,6 % študentov je vpisanih redno, 19,9 % študentov pa ima status absolventa.

Ker visokošolski zavodi že četrto leto zapored razpisujejo le bolonjske študijske programe, je v visokošolske dodiplomske programe 1. stopnje, usklajene z Bolonjsko deklaracijo, in v enovit magistrski študijski program (2. bolonjske stopnje) v študijskem letu 2011/12 po podatkih MVZT vpisanih že 58.626 (80 %) dodiplomskih študentov.

Študentov, vpisanih v magistrske študijske programe (2. bolonjska stopnja), je vsako leto več; v študijskem letu 2011/12 jih je po podatkih MVZT že 11.892.Tabela 1: Vpis študentov v višje strokovne šole glede na ustanovitelja, vrsto vpisa ter letnik in način študija, Slovenija 2011/12
Skupaj1. letnik2. letnik
SkupajredniizredniSkupajredniizredniSkupajredniizredni
Višje strokovne šole - skupaj14.7688.0446.7247.9475.0232.9246.8213.0213.800
  prvič vpisani12.9676.6016.3667.6614.8212.8405.3061.7803.526
  ponavljavci1.8011.443358286202841.5151.241274
Javne višje strokovne šole1)11.1008.0443.0566.2255.0231.2024.8753.0211.854
  prvič vpisani9.5196.6012.9186.0034.8211.1823.5161.7801.736
  ponavljavci1.5811.443138222202201.3591.241118
Zasebne višje strokovne šole3.668-3.6681.722-1.7221.946-1.946
  prvič vpisani3.448-3.4481.658-1.6581.790-1.790
  ponavljavci220-22064-64156-156
-ni pojava
1) všteti so tudi redni študenti zasebnih šol s koncesijo
Vir: Višješolska prijavna služba
Tabela 2: Vpis študentov v višje strokovne šole po področjih izobraževanja (KLASIUS-P)1) ter letnik in način študija, Slovenija 2011/12
Skupaj1. letnik2. letnik
SkupajredniizredniSkupajredniizredniSkupajredniizredni
SKUPAJ14.7688.0446.7247.9475.0232.9246.8213.0213.800
Umetnost in humanistika59540718826219468333213120
Družbene, poslovne, upravne in pravne vede4.1921.9762.2162.2301.2499811.9627271.235
Naravoslovje, matematika in računalništvo1.093594499603379224490215275
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo4.2842.6081.6762.3841.6956891.900913987
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo87870217649544154383261122
Zdravstvo in sociala432-432202-202230-230
Storitve3.2941.7571.5371.7711.0657061.523692831
-ni pojava
1) Študijski programi višjih strokovnih šol so pretvorjeni v področja izobraževanja po KLASIUS-P šifrantu.
Vir: Višješolska prijavna služba
Tabela 3: Vpis študentov na visokošolski dodiplomski in enovit magistrski študij (2. bolonjska stopnja)1) po visokošolskih zavodih in vrsti študijskih programov, Slovenija 2011/12
Skupaj2)Redni
SkupajVpisani v 1. letnikSkupajVpisani v 1. letnik
Vsi vpisaniSkupajPrvič
vpisani3)
Vsi vpisaniSkupajPrvič
vpisani3)
Visokošolski zavodi - Skupaj73.394,522.662,019.508,060.640,019.369,516.521,0
Visokošolski strokovni (prejšnji)2.634,0--1.899,0--
Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)25.678,09.946,08.830,016.835,07.552,06.597,0
Visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja)29.733,011.707,09.786,027.625,510.866,59.082,0
Visokošolski univerzitetni (prejšnji)12.134,5--11.184,5--
Enovit magistrski (2. bolonjska stopnja)3.215,01.009,0892,03.096,0951,0842,0
Univerze65.064,520.355,017.393,057.446,018.335,515.598,0
Visokošolski strokovni (prejšnji)2.632,0--1.899,0--
Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)18.390,07.951,07.004,014.481,06.766,05.904,0
Visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja)28.693,011.395,09.497,026.785,510.618,58.852,0
Visokošolski univerzitetni (prejšnji)12.134,5--11.184,5--
Enovit magistrski (2. bolonjska stopnja)3.215,01.009,0892,03.096,0951,0842,0
Samostojni visokošolski zavodi8.330,02.307,02.115,03.194,01.034,0923,0
Visokošolski strokovni (prejšnji)2,0-----
Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)7.288,01.995,01.826,02.354,0786,0693,0
Visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja)1.040,0312,0289,0840,0248,0230,0
Visokošolski univerzitetni (prejšnji)------
Enovit magistrski (2. bolonjska stopnja)------
- ni pojava
1) V podatkih prikazujemo tudi študente, vpisane v enovite magistrske študijske programe (2. bolonjske stopnje), saj gre za programe, ki so nadomestili prejšnje »dolge« (9- oz. 10-semestrske) univerzitetne študijske programe.
2) Zaradi narave dvopredmetnega študija, ki omogoča vključenost v dva visokošolska zavoda ali letnika hkrati, se v podatkih ponekod pojavljajo decimalna mesta.
3) Pri prvič vpisanih gre za prvič vpisane v ta študijski program.
Vir: MVZT
Tabela 4: Vpis študentov v magistrske programe (2. bolonjska stopnja) univerz in samostojnih visokošolskih zavodov po načinu študija, Slovenija 2011/12
SkupajRedniIzredni
Visokošolski zavodi - SKUPAJ11.8929.6262.266
Univerze10.0728.5921.480
Samostojni visokošolski zavodi1.8201.034786
Vir: MVZT
Metodološko opozorilo

Vir podatkov o vpisanih v višje strokovne šole je Višješolska prijavna služba, v dodiplomske študijske programe in magistrski študij (2. bolonjska stopnja) na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih pa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT).
Podatki o vpisu so začasni. Podatki za visoke šole (vir: MVZT) so prikazani po stanju 15. 11. 2011, za višje strokovne šole pa 31. 10. 2011 (vir: Višješolska prijavna služba).

Avtor: Andreja Kozmelj