Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2011 – končni podatki
V decembru 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih z najmanj 10 stalnimi ležišči za 1 % več prenočitev turistov kot pred enim letom, v letu 2011 pa je bilo v teh objektih za 5 % več prenočitev turistov kot v letu 2010.
E-objava
24.2.2012

Število prihodov turistov se je v decembru 2011 povečalo bolj kot število prenočitev turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2011 zabeleženih skoraj 183.000 prihodov turistov in več kot 474.000 njihovih prenočitev, to je za 4 % več prihodov in za 1 % več prenočitev, kot jih je bilo pred enim letom. Število prenočitev tujih turistov je bilo višje za 6 %, medtem ko je bilo število prenočitev domačih turistov nižje za 3 %.

V decembru 2011 štirje tuji turisti od desetih pripotovali v Slovenijo iz Italije; ti so pri nas tudi največkrat prenočili

Največ tujih turistov je v Slovenijo v decembru 2011 pripotovalo iz Italije (ti so prispevali 42 % vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije in iz Hrvaške (oboji po 10 %). Tem so po številčnosti sledili turisti iz Srbije in Nemčije.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 51 % vseh turističnih prenočitev; največja deleža tujskih prenočitev so prispevali italijanski (37 %) in avstrijski turisti (12 %), potem hrvaški turisti (10 %) ter srbski in nemški turisti (oboji po 5 %).
Večje število prenočitev kot v decembru 2010 so v decembru 2011 ustvarili turisti iz Avstrije (za 23 %), Srbije (za 15 %) in Italije (za 7 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev hrvaških in nemških turistov je bilo v decembru 2011 za 2 % oz. 5 % manj kot v decembru 2010.

V decembru 2011 štirje turisti od desetih prenočevali v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v decembru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (34 %), prav tako prenočitev (42 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z decembrom 2010 povečalo za 11 %, število njihovih prenočitev pa za 6 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 20 % vseh prenočitev ali za 12 % manj kot v decembru 2010. V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 13 % vseh prenočitev turistov ali za 2 % več kot v decembru 2010. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 10 % vseh prenočitev turistov ali za 12 % več kot pred enim letom.

V zdraviliških občinah v decembru 2011 skoraj dve tretjini prenočitev domačih turistov

Delež prenočitev tujih turistov je bil v decembru 2011 največji v Ljubljani, 93-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 53-odstoten.
V občini Ljubljana in v gorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v decembru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov (prenočitev domačih turistov je bilo 65 %), prav tako v obmorskih občinah (tam je bilo prenočitev domačih turistov 52 %).

V decembru 2011 v hotelih zasedena skoraj tretjina stalnih ležišč

V decembru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 81.000 ležišč. 47 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 31-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 3 odstotne točke manj.
Največ prenočitev vseh turistov v decembru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 338.000 ali 71 %; v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo evidentiranih 8 % prenočitev vseh turistov.
Število prenočitev turistov v hotelih in v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo v decembru 2011 za 2 % večje kot v decembru 2010.

Domači turisti v decembru 2011 bivali povprečno dlje od tujih

Turisti so v decembru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,6-krat (domači turisti 2,9-krat, tuji turisti pa 2,3-krat). Turisti Nemčije in Avstrije so v decembru 2011 pri nas prenočevali povprečno 2,7-krat, Hrvati 2,4-krat, Srbi in Italijani 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,2-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 2,7-krat, v gorskih občinah povprečno 2,6-krat in v Ljubljani povprečno 1,7-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,5-krat ter v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,0-krat.

34 % vseh prenočitev v decembru 2011 ustvarili turisti v občinah Ljubljana, Piran, Brežice in Moravske Toplice

Domači turisti so 34 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Brežice, Moravske Toplice, Piran in Podčetrtek.
Tuji turisti pa so ustvarili 30 % vseh prenočitev v občinah Ljubljana in Piran.

Število prenočitev domačih turistov v turističnih nastanitvenih objektih z najmanj 10 stalnimi ležišči v letu 2011 približno enako kot v letu 2010

V letu 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji, ki razpolagajo z najmanj 10 stalnimi ležišči, zabeleženih skoraj 3,2 milijona prihodov turistov in več kot 9,2 milijona njihovih prenočitev.
Število prihodov turistov v teh objektih je bilo v letu 2011 za 7 % večje kot v letu 2010; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 5 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo v teh objektih za 9 % več, prenočitev domačih turistov pa je bilo približno toliko kot prejšnje leto.

Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2011, ki vključujejo tudi podatke za objekte z manj kot 10 stalnimi ležišči, bomo objavili v podatkovni bazi SI-STAT konec marca 2012.

Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
XII 11I-XII 11XII 11
XII 10
I-XII 11
I-XII 10
I-XII 11
Prihodi turistov
skupaj182.8133.170.347104,0107,0100
  domačih79.8771.163.92099,7103,937
  tujih102.9362.006.427107,5108,863
Prenočitve
skupaj474.1319.240.439101,2105,3100
  domačih turistov233.5473.867.26896,7100,542
  tujih turistov240.5845.373.171105,8109,158
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič