Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2012 - končni podatki
Mesečna inflacija v januarju  –0,5-odstotna, letna rast cen 2,3-odstotna.
Prva objava
9.2.2012

Januarja cene v povprečju nižje za 0,5 %

Podobno kot pretekla leta smo tudi letos v januarju zabeležili deflacijo. Cene življenjskih potrebščin so se v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju znižale za 0,5 %.

Blago se je pocenilo za 1,1 %, storitve pa so se za 0,8 % podražile. Med blagom so se znižale cene poltrajnega in trajnega blaga (za 11,5 oz. 0,4 %), cene blaga dnevne poraba pa so se zvišale (za 1,1 %).


Januarska deflacija predvsem posledica zimskih razprodaj

Januarja smo znižanje cen zabeležili v naslednjih skupinah: obleka in obutev (za 16,0 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,1 %) ter rekreacija in kultura (za 0,2 %).

Podobno kot v preteklih letih so tudi v letošnjem januarju zimske sezonske razprodaje vplivale na izrazitejše znižanje cen v skupini obleka in obutev. Obutev se je zaradi tega pocenila za 18,6 %, oblačila za 15,8 %, drugi tekstilni izdelki in dodatki pa za 4,5 %.

V skupini alkoholne pijače in tobak so se tobačni izdelki v povprečju pocenili za 1,6 %, alkoholne pijače pa za 0,2 %.

Zimske razprodaje so vplivale tudi na nižje cene izdelkov v skupini rekreacija in kultura; med temi izdelki so se najbolj pocenili izdelki v podskupini oprema za šport (v povprečju za 12,3 %). Na drugi strani pa so se zaradi zvišanja RTV-prispevka podražile kulturne storitve, in to za 3,5 %.

Skupno rast cen so najbolj znižale nižje cene obleke in obutve (za 1,2 odstotne točke) ter nižje cene opreme za šport (za 0,1 odstotne točke).


K skupni rasti cen največ prispevale višje cene hrane ter goriv in energije

V januarju so se cene najbolj zvišale v naslednjih skupinah: komunikacije (2,9 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 1,4 %), stanovanje (za 1,2 %), prevoz (za 1,0 %) ter gostinske in nastanitvene storitve (za 0,6 %).

Višje cene v skupini komunikacije so bile predvsem posledica končanih akcijskih ponudb nekaterih ponudnikov telefonskih in internetnih storitev. Te storitve so bile tako v povprečju dražje za 3,0 %.

V skupini hrana in brezalkoholne pijače se je hrana v povprečju podražila za 1,5 %; zvišanja cen v tej podskupini so bila najizrazitejša pri zelenjavi in sadju (za 12,5 oz. 1,0 %); cene kruha in izdelkov iz žit ter olj in maščob pa so se nekoliko znižale (za 0,3 oz. 0,2 %).

V skupini stanovanje so se najbolj podražili daljinska energija (za 4,2 %), tekoča goriva (za 3,1 %) in električna energija (za 2,3 %). Na drugi strani pa so se najbolj pocenile storitve iz podskupine druge storitve za stanovanje (za 1,5 %) in trda goriva (za 1,4 %).

Na gibanje cen v skupini prevoz so najbolj vplivale višje cene cestnega potniškega prevoza (za 6,8 %) in goriv in maziv (za 2,8 %); cenejši pa so bili rabljeni osebni avtomobili (za 1,9 %).

K skupni mesečni rasti cen so 0,2 odstotne točke prispevale podražitve hrane, prav toliko tudi podražitve naftnih derivatov, po 0,1 odstotne točke pa višje cene električne energije, prevoznih storitev, RTV- prispevka ter telefonskih in internetnih storitev.


Letna inflacija 2,3-odstotna

Rast cen na letni ravni je bila januarja 2,3-odstotna (v enakem obdobju lani 1,8-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,8-odstotna (v enakem obdobju lani 1,9-odstotna).

Letna rast cen je bila najvišja v skupini stanovanje (za 4,7 %). Opazneje so se povišale cene izdelkov in storitev tudi v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 4,1 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 3,9 %), raznovrstno blago in storitve (za 2,9 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 2,5 %) ter prevoz (za 2,0 %). Najbolj pa so se v letu dni pocenili izdelki in storitve v skupini obleka in obutev (za 2,2 %).

V primerjavi z lanskim januarjem je bilo blago dražje za 2,6 %, storitve pa za 1,7 %. Med blagom se je blago dnevne porabe v enem letu podražilo za 4,2 %; cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se v povprečju znižale, za 1,3 oz. 1,1 %.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju prav tako negativna (–0,3-odstotna). Letna rast cen je bila 2,3-odstotna (lani prav tako 2,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast pa 2,1-odstotna (v enakem obdobju lani prav tako 2,1-odstotna).

Blago je bilo za 0,8 % cenejše, storitve pa so bile za 0,7 % dražje. Med blagom sta se pocenili poltrajno blago (za 11,5 %) in trajno blago (za 0,3 %), blago dnevne porabe pa se je podražilo (za 1,2 %). V enem letu se je blago podražilo za 2,5 %, storitve pa za 1,7 %.

Januarja so se cene znižale v skupinah obleka in obutev (za 16,9 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,2 %) ter rekreacija in kultura (za 0,4 %). Cene pa so se najbolj zvišale v skupinah komunikacije (za 2,8 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 1,6 %), stanovanje (za 1,3 %) ter prevoz (za 1,2 %).

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2011 v povprečju 2,7-odstotna (v novembru 3,0-odstotna), v državah članicah EU pa 3,0-odstotna (v novembru 3,4-odstotna). Najnižja letna stopnja inflacije je bila na Švedskem (0,4-odstotna), najvišja na Slovaškem (4,6-odstotna), v Sloveniji pa je bila 2,1-odstotna.

Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2011 in 2012
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2011 in 2012
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2012
I 12 / XII 11I 12 / I 11I 12-II 11 / I 11-II 10I 12 / Ø 05
0 ICŽP – skupaj99,5102,3101,8117,54
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,4103,9104,4131,06
2 Alkoholne pijače in tobak98,9104,1105,4139,81
3 Obleka in obutev84,097,898,390,21
4 Stanovanje101,2104,7105,4141,00
5 Stanovanjska oprema100,2101,3102,6124,94
6 Zdravje100,199,7101,3110,40
7 Prevoz101,0102,0101,1102,36
8 Komunikacije102,999,9101,099,37
9 Rekreacija in kultura99,8100,898,6111,14
10 Izobraževanje100,1101,0101,6118,92
11 Gostinske in nastanitvene storitve100,6102,594,3117,74
12 Raznovrstno blago in storitve100,1102,9102,4121,89
Blago98,9102,6102,8117,42
Storitve100,8101,799,9117,61
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija, januar 2012
I 12 / XII 11I 12 / I 11I 12-II 11 / I 11-II 10I 121) / Ø 05
0 HICŽP – skupaj-0,32,32,1118,49
1 Hrana in brezalkoholne pijače1,63,54,4129,44
2 Alkoholne pijače in tobak-1,23,95,5140,97
3 Obleka in obutev-16,9-3,4-2,286,82
4 Stanovanje1,35,06,6143,71
5 Stanovanjska oprema0,20,91,9121,24
6 Zdravje0,2-0,41,2111,43
7 Prevoz1,22,72,1106,63
8 Komunikacije2,8-0,21,098,71
9 Rekreacija in kultura-0,40,0-1,4107,69
10 Izobraževanje0,11,31,3117,75
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,62,7-2,0125,45
12 Raznovrstno blago in storitve0,42,82,3123,74
Blago-0,82,53,0117,62
Storitve0,71,70,2120,04
1) Indeksi
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Novosti in metodološke spremembe v 2012

Od januarja 2012 veljajo pri indeksih cen življenjskih potrebščin nekatere metodološke spremembe. Podobno kot v preteklih letih smo spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Ankete o porabi v gospodinjstvih za leto 2010, preračunanih na cene iz decembra 2011.

Uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin pa temeljijo na podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo za leto 2010, prav tako preračunanih na cene iz decembra 2011.

Obenem smo nekoliko revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, ter seznam prodajnih mest, na katerih spremljamo cene teh izdelkov in storitev. Seznam izdelkov in storitev tako letos vsebuje 663 reprezentantov.
Avtor: Tatjana Brvar