Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2011 – začasni podatki
V decembru 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 4 % več prihodov turistov in za 2 % več prenočitev turistov kot decembra 2010. V letu 2011 je bilo zabeleženih za 7 % več prihodov in za 5 % več prenočitev turistov kot v letu 2010.
Prva objava
31.1.2012

K letnemu povečanju števila turističnih prenočitev v decembru 2011 prispevali samo tuji turisti

V decembru 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 4 % več prihodov in za 2 % več prenočitev vseh turistov kot v decembru 2010. Število prihodov domačih turistov je bilo večje za 1 %, število njihovih prenočitev pa manjše za 3 %. Število prihodov tujih turistov je bilo večje za 7 %, več pa je bilo tudi njihovih prenočitev, in sicer za 6 %.

Italijani, Avstrijci in Hrvati ustvarili pri nas v decembru 2011 60 % vseh tujskih prenočitev

Tuji turisti so pri nas v decembru 2011 ustvarili 51 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali turisti iz Italije (38 %), iz Avstrije (12 %) in iz Hrvaške (10 %); sledili so turisti iz Srbije in Nemčije (oboji po 5 %).
V decembru 2011 so pri nas ustvarili več prenočitev kot v decembru 2010 turisti iz Avstrije (za 23 %), turisti iz Italije (za 9 %), turisti iz Srbije (za 8 %) in turisti iz nekaterih drugih držav; nemški in hrvaški turisti pa so pri nas ustvarili manj prenočitev kot pred enim letom, prvi za 7 %, drugi za 2 %.

Največje letno povečanje števila prihodov in prenočitev turistov v decembru 2011 v občini Ljubljana

Največ prihodov turistov je bilo v decembru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (34 %), prav tako tudi prenočitev turistov (42 % vseh prenočitev ali za 7 % več kot v decembru 2010).
Na drugem mestu so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 20 % vseh prenočitev (vendar pa za 12 % manj kot v decembru 2010).
V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 13 % vseh prenočitev turistov ali za 2 % več kot v decembru 2010.
V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 10 % vseh prenočitev turistov ali za 11 % več kot pred enim letom.

V decembru 2011 sedem turistov od desetih prenočevalo v hotelu

V hotelih je bilo v decembru 2011 evidentiranih največ prenočitev turistov, 72 %; sledila so apartmajska in počitniška naselja z 8 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov v hotelih se je v decembru 2011 v primerjavi z decembrom 2010 povečalo za 3 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa za 2 %.

V letu 2011 za 7 % več prihodov in za 5 % več prenočitev turistov kot v letu 2010

Število prihodov turistov je bilo v letu 2011 za 7 % večje kot v letu 2010; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 5 %. V letu 2011 je bilo zabeleženih za 4 % več prihodov domačih turistov, njihovih prenočitev pa je bilo več za odstotek. Tudi prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo v letu 2011 več kot leta 2010 (obojih za 9 %).


Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2011 1)
IndeksiStruktura
(%)
XII 11
XII 10
I-XII 11
I-XII 10
I-XII 11
Prihodi turistov
skupaj104,3107,0100
  domačih100,6104,037
  tujih107,4108,863
Prenočitve
skupaj101,6105,4100
  domačih turistov97,5100,542
  tujih turistov105,9109,158
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za pretekli mesec. Ti podatki ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je mogoče doseči z dodatnimi statističnimi postopki.

Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu pa objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu. Ti podatki temeljijo na popolnejših odgovorih o pojavu in na analizah; podani so v absolutnih številih in so podrobneje razčlenjeni po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po vrstah občin (s turističnega vidika).

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič