Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2011 – končni podatki
V novembru 2011 je bilo na letni ravni v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 7 % več prihodov in prenočitev turistov. V prvih enajstih mesecih 2011 je bilo zabeleženih za 7 % več prihodov in za 6 % več prenočitev turistov kot leto prej v istem obdobju.
E-objava
25.1.2012

Število prenočitev domačih turistov se je v novembru 2011 povečalo bolj kot število prenočitev tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v novembru 2011 zabeleženih skoraj 165.000 prihodov turistov in skoraj 449.000 njihovih prenočitev. Število prihodov in število prenočitev turistov sta bili za 7 % višji kot pred enim letom. Povečanje števila prenočitev domačih turistov je bilo za 4 odstotne točke višje od povečanja števila prenočitev tujih turistov.

V novembru 2011 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev turisti iz Avstrije, Italije in Nemčije

Polovica tujih turistov je v Slovenijo v novembru 2011 pripotovala iz Italije (23 % od vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije (19 %), in iz Hrvaške (8 %). Tem so po svoji številčnosti sledili turisti iz Srbije, Nemčije in Japonske.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 48 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali avstrijski turisti (24 %), italijanski turisti (20 %), potem nemški turisti (8 %), hrvaški turisti (7 %), srbski turisti (6 %) ter ruski turisti (5 %).
Večje število prenočitev kot v novembru 2010 so v novembru 2011 ustvarili turisti iz Ruske federacije (za 21 %), Nemčije (za 15 %), Avstrije in Hrvaške (oboji za 9 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih turistov je bilo v novembru 2011 za 1 % manj kot v novembru 2010.

V novembru 2011 prenočeval skoraj vsak drugi turist v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v novembru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (36 %), prav tako prenočitev (47 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z novembrom 2010 povečalo za 15 %, število njihovih prenočitev pa za 12 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile obmorske občine; tam je bilo zabeleženih 17 % vseh prenočitev ali za 7 % več kot v novembru 2010. V gorskih občinah je bilo ustvarjenih 11 % vseh prenočitev turistov ali za 15 % več kot v novembru 2010. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 2 % več kot pred enim letom.

V zdraviliških in obmorskih občinah v novembru 2011 prevladovali domači turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v novembru 2011 največji v Ljubljani, 94-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 55-odstoten.
V občini Ljubljana in v gorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v novembru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov, in sicer je bil 66-odstoten, prav tako v obmorskih občinah; tam je bil delež prenočitev domačih turistov 58-odstoten.

Letno povečanje števila prenočitev najizrazitejše na turističnih kmetijah z nastanitvijo

V novembru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 78.000 ležišč. 48 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 34-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 3 odstotne točke manj.
Največ vseh prenočitev turistov v novembru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 344.000 ali 77 %; v apartmajskih in počitniških naseljih in v kampih je bilo evidentiranih po 6 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov se je v novembru 2011 v primerjavi z novembrom 2010 v hotelih povečalo za 8 %, v apartmajskih in počitniških naseljih za 12 %, v kampih za 6 %, na turističnih kmetijah z nastanitvijo pa za 59 %.

Avstrijski turisti, ki so v Sloveniji ustvarili največje število prenočitev, bivali v novembru 2011 povprečno 4 dni

Turisti so v novembru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,7-krat (domači turisti 3,1-krat, tuji turisti pa 2,4-krat). Turisti iz Ruske federacije so v novembru 2011 pri nas prenočevali povprečno 6,3-krat, Avstrijci 3,0-krat, Nemci 2,6-krat, Hrvati 2,3-krat, Italijani 2,2-krat in Srbi 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,6-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 3,1-krat, v gorskih občinah povprečno 2,0-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,7-krat, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah povprečno 2,9-krat, v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,4-krat, v kampih pa povprečno 3,8-krat.

Turisti ustvarili 30 % vseh prenočitev v novembru 2011 v občinah Piran, Ljubljana in Moravske Toplice

Domači turisti so 32 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.
Tuji turisti pa so ustvarili 31 % vseh prenočitev v občinah Ljubljana in Piran.

V prvih enajstih mesecih 2011 za 9 % več prihodov in prenočitev tujih turistov kot v enakem obdobju 2010

V prvih enajstih mesecih 2011 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 3 milijone prihodov turistov in skoraj 8,8 milijona njihovih prenočitev. Število prihodov turistov je bilo od januarja do novembra 2011 za 7 % večje kot prejšnje leto v tem obdobju; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 6 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo za 9 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.

Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, november 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, november 2011
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, november 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, november 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
XI 11I-XI 11XI 11
XI 10
I-XI 11
I-XI 10
I-XI 11
Prihodi turistov
skupaj164.7532.987.534107,0107,2100
  domačih76.4411.084.043106,9104,236
  tujih88.3121.903.491107,0108,964
Prenočitve
skupaj448.9268.766.308107,0105,6100
  domačih turistov233.4023.633.721108,6100,742
  tujih turistov215.5245.132.587105,2109,359
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič