Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2011 - končni podatki
V 3. četrtletju leta 2011 se je 58 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, udeležilo okoli 2.071.000 turističnih potovanj, bodisi zasebnih ali poslovnih.
Prva objava
23.12.2011

Milijon prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, se je odpravilo na vsaj eno turistično potovanje

Po podatkih iz ankete se je v obdobju julij–september 2011 zasebnega ali poslovnega potovanja udeležilo okoli 1.013.000 ali 58 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let (v nadaljevanju jih imenujemo turisti); vsi skupaj so se odpravili na okoli 2.071.000 turističnih potovanj. Število domačih turistov in število turističnih potovanj, ki so se jih ti udeležili, sta bili v primerjavi s 3. četrtletjem leta 2010 večji, in sicer število turistov za 1 %, število potovanj pa za 5 %.

Število zasebnih potovanj nekoliko večje; cilj vsakega drugega zasebnega potovanja je bila Hrvaška, vsakega tretjega pa Slovenija

57 % prebivalstva Slovenije, starega 15 ali več let, je bilo na okoli 1.964.000 zasebnih potovanjih. Od turistov, ki so odšli na zasebno potovanje, se je daljših zasebnih potovanj (najmanj 4 prenočitve) udeležilo 85 % turistov.

Vseh zasebnih potovanj je bilo za 8 % več kot v 3. četrtletju 2010; število krajših zasebnih potovanj (tj. potovanj z 1–3 prenočitvami) se je povečalo za 7 %, število daljših zasebnih potovanj (tj. z vsaj 4 prenočitvami) pa za 9 %.

34 % zasebnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 66 % pa v tujini (od tega 75 % na Hrvaškem, 3 % v Italiji ter 3 % v Bosni in Hercegovini).

58 % zasebnih potovanj je bilo daljših, tj. z vsaj 4 prenočitvami (od tega 81 % v tujini), 42 % zasebnih potovanj je bilo krajših, tj. potovanj z 1-3 prenočitvami (od tega 54 % v Sloveniji).

Turisti so se na zasebno potovanje največkrat odpravili zaradi preživljanja prostega časa (počitnice, dopust, potovanje); to je bil motiv za 92 % zasebnih potovanj. Pri 83 % počitniških potovanj je bila glavna dejavnost sprostitev, počitek in zabava, pri 8 % pa rekreativne dejavnosti.

Večina zasebnih potovanj (88 %) je bila organizirana brez pomoči potovalne agencije.

Na 23 % zasebnih potovanj so turisti bivali v lastnem počitniškem bivališču, na 18 % pri sorodnikih ali prijateljih, na 17 % v zasebnih sobah, na 17 % v hotelih, na 11 % v kampih ter na 13 % v drugih nastanitvenih objektih. Na 85 % zasebnih potovanj so se turisti odpravili z osebnim avtom, na 7 % pa z letalom.

Na zasebnem potovanju (obsegalo povprečno 6,1 prenočitve) turist porabil povprečno 41 evrov na dan

Zasebno potovanje je obsegalo povprečno 6,1 prenočitve (v tujini 7,4 prenočitve, v Sloveniji 3,5 prenočitve; zasebno potovanje v tujini je bilo v povprečju za 3,9 prenočitve daljše).

Slovenski turisti so na zasebnem potovanju porabili povprečno 41 evrov na dan (v Sloveniji povprečno 32 evrov na dan, v tujini pa povprečno 43 evrov na dan).

Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu (84 evrov), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (18 evrov).

Med turističnimi potovanji je bilo le vsako dvajseto potovanje poslovno

Na poslovno potovanje, v Slovenijo ali tujino, je odšlo okoli 74.000 ali 4 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Zabeleženih je bilo okoli 107.000 poslovnih potovanj ali 31 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. 22 % poslovnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 78 % pa v tujini.

Pomanjkanje finančnih sredstev in pomanjkanje prostega časa glavna razloga za to, da nekateri niso odšli na nobeno zasebno potovanje

43 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, v 3. četrtletju 2011 ni odšlo na nobeno zasebno potovanje; 40 % teh prebivalcev ni potovalo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 25 % zaradi pomanjkanja prostega časa, 19 % iz zdravstvenih razlogov, 11 % pa ni čutilo potrebe po potovanju.

Daljši komentar o turističnih potovanjih domačega prebivalstva je v priponki, pod sliko. Podrobnejši podatki so objavljeni na spletnem naslovu http://www.stat.si/tema_ekonomsko_turizem_potovanja_domacih.asp.


Grafikon 1: Turistična potovanja prebivalcev Slovenije v tujini po ciljnih destinacijah, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Grafikon 1: Turistična potovanja prebivalcev Slovenije v tujini po ciljnih destinacijah, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Prebivalci Slovenije na zasebnih potovanjih po spolu in starosti, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Skupaj1)Niso šli na
zasebno
potovanje
Šli na vsaj 1
daljše zasebno
potovanje
Šli samo na
krajše zasebno
potovanje
%
Skupaj10042,948,28,8
Spol
  moški10040,450,09,7
  ženske10045,446,68,0M
Starost (leta)
  15 - 2410021,5M68,69,9M
  25 - 4410029,960,29,9M
  45 - 6410046,044,69,4M
  65 +10077,717,5M4,8M
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Tabela 2: Število turističnih potovanj ter povprečna poraba na turista na dan na turističnih potovanjih, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Število potovanjPovprečna poraba na turista na dan
Skupaj1)SlovenijatujinaSkupajSlovenijatujina
1000EUR
Zasebna potovanja 1.9646651.30041,1431,9143,40
  daljša1.13722191641,2932,9742,65
  krajša82744338440,3030,2850,96
Poslovna potovanja10724M83163,14128,56M170,90
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki v tej publikaciji so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo slovenskega prebivalstva od 15. leta dalje.
Avtor: Nataša Jokić