Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2011 – končni podatki
V oktobru 2011 je bilo na letni ravni v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 3 % več prihodov in za 2 % več prenočitev turistov. V prvih desetih mesecih 2011 je bilo zabeleženih za 7 % več prihodov in za 6 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju lani.
E-objava
23.12.2011

Povečanje števila prihodov in prenočitev turistov v oktobru 2011 izključno zaradi tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v oktobru 2011 zabeleženih več kot 241.000 prihodov turistov ali za 3 % več kot pred enim letom in skoraj 632.000 njihovih prenočitev ali za 2 % več kot pred enim letom. Število prihodov domačih turistov je bilo enako kot pred enim letom, število njihovih prenočitev pa je bilo za 3 % nižje. Prihodov tujih turistov in njihovih prenočitev pa je bilo je bilo večje za 4 %, število njihovih prenočitev pa za 5 %.


Kljub letnemu upadu največ prihodov in prenočitev turistov v oktobru 2011 v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v oktobru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (28 %), prav tako prenočitev (40 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z oktobrom 2010 zmanjšalo za 1 %, število njihovih prenočitev pa za 2 %.
Na drugem mestu po številu prenočitev so bile obmorske občine; tam je bilo zabeleženih 21 % vseh prenočitev ali za 4 % več kot v oktobru 2010.
V gorskih občinah je bilo ustvarjenih 15 % vseh prenočitev turistov ali za 6 % več kot v oktobru 2010.
V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 10 % vseh prenočitev turistov ali za 11 % več kot pred enim letom.


V vseh vrstah občin razen v zdraviliških v oktobru 2011 prevladovali italijanski turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v oktobru 2011 največji v Ljubljani, 96-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 67-odstoten, v obmorskih občinah pa 60-odstoten.
V vseh vrstah občin razen v zdraviliških so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v oktobru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov, in sicer 56-odstoten.


Domači turisti bivali v Sloveniji v oktobru 2011 povprečno 4 dni

Turisti so v oktobru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,6-krat (domači turisti 3,0-krat, tuji turisti pa 2,4-krat).
Turisti iz Ruske federacije so v oktobru 2011 pri nas prenočevali povprečno 5,7-krat, Avstrijci 3,1-krat, Nemci 2,8-krat, Hrvati 2,3-krat, Italijani 2,2-krat in Srbi 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 2,9-krat, v gorskih občinah povprečno 2,0-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V zasebnih sobah, apartmajih, hišah in v hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,6-krat, v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,1-krat ter v kampih povprečno 3,4-krat.


Turisti ustvarili tretjino vseh prenočitev v oktobru 2011 v občinah Piran, Ljubljana in Moravske Toplice

Domači turisti so 30 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Moravske Toplice in Brežice.
Tuji turisti pa so ustvarili 34 % vseh prenočitev v občinah Piran in Ljubljana.


Največ prihodov in prenočitev v Sloveniji v oktobru 2011 ustvarili turisti iz Italije, Avstrije in Nemčije

Polovica tujih turistov je v Slovenijo v oktobru 2011 pripotovala iz Italije (23 % od vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije (15 %), iz Nemčije (10 %) in iz Ruske federacije (2 %).
Tuji turisti so pri nas ustvarili 59 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali italijanski turisti (21 %), avstrijski turisti (19 %), potem nemški turisti (12 %) ter ruski in hrvaški turisti (oboji po 5 %).
Večje število prenočitev kot v oktobru 2010 so v oktobru 2011 ustvarili turisti iz Avstrije (za 9 %) in Nemčije (za 6 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih turistov je bilo v oktobru 2011 za 1 % manj kot oktobra 2010.


Turisti ustvarili tri četrtine vseh prenočitev v oktobru 2011 v hotelih

V oktobru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 88.000 ležišč. 44 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 43-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 4 odstotne točke manj.
Največ vseh prenočitev turistov v oktobru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 474.000 ali 75 %; v kampih je bilo evidentiranih 7 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 5 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov se je v oktobru 2011 v primerjavi z oktobrom 2010 v hotelih povečalo za 4 %, medtem ko je v kampih in apartmajskih in počitniških naseljih upadlo, in to za 5 % oz. za 15 %.


V prvih desetih mesecih 2011 za 9 % več prihodov in prenočitev tujih turistov kot v enakem obdobju 2010

V prvih desetih mesecih 2011 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 2,8 milijona prihodov turistov in več kot 8,3 milijona njihovih prenočitev. Število prihodov turistov je bilo od januarja do oktobra letos za 7 % večje kot lani v tem obdobju; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 6 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo za 9 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.

Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, oktober 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, oktober 2011
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, oktober 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, oktober 2011
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
X 11I-X 11X 11
X 10
I-X 11
I-X 10
I-X 11
Prihodi turistov
skupaj241.2142.822.781102,9107,2100
  domačih86.7201.007.602100,5104,036
  tujih154.4941.815.179104,3109,064
Prenočitve
skupaj631.8058.317.382101,9105,5100
  domačih turistov257.0373.400.31997,1100,241
  tujih turistov374.7684.917.063105,5109,559
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič