Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2010
V letu 2010 je bilo največ izdatkov sektorja država namenjenih socialni zaščiti (18,7 % BDP), zdravstvu (6,9 % BDP) in izobraževanju (6,6 % BDP). Delež izdatkov za socialno zaščito v BDP se je glede na leto 2009 povečal za 0,8 odstotne točke.
Prva objava
22.12.2011

Izdatki sektorja država po namenih
Objavljamo podatke o izdatkih sektorja država po namenih za leto 2010. Gre za podatke o izdatkih, ki so hkrati razdeljeni po vrstah izdatkov, kot jih definira metodologija ESR 1995 (Evropski sistem računov 1995), in po namenih izdatkov, kot jih določa Klasifikacija namenov sektorja država (klasifikacija COFOG). Podatki za pretekla leta so delno revidirani.

Največ izdatkov za socialno zaščito – 18,7 % BDP
V letu 2010 je bilo za socialno zaščito namenjenih 18,7 % BDP. To področje obsega izdatke, povezane z različnimi tveganji in potrebami, kot so bolezen, invalidnost, starost, otroci, brezposelnost in druge oblike socialne izključenosti (glavni del teh izdatkov gre za pokojnine in za druga socialna nadomestila). Delež izdatkov za socialno zaščito v BDP se je glede na leto 2009 povečal za 0,8 odstotne točke (za 275 mio EUR).

Za zdravstvo 6,9 % BDP
Za zdravstvo smo v 2010 namenili 6,9 % BDP. Ta namen zajema izdatke za splošne, specialistične in bolnišnične zdravstvene storitve, za oskrbo z zdravili in drugimi medicinskimi proizvodi, pripomočki in opremo ter za aplikativna raziskovanja in razvoj in druge dejavnosti na področju zdravstva.

Za izobraževanje 6,6 % BDP
V letu 2010 smo za izobraževanje namenili 6,6 % BDP. Namen vključuje del izdatkov za predšolsko vzgojo, izdatke za formalno in neformalno izobraževanje, za dopolnilne storitve pri izobraževanju ter za druge dejavnosti na področju izobraževanja.

Za javno upravo 5,7 % BDP
Na javno upravo se v 2010 nanaša 5,7 % BDP. Ta namen vključuje izdatke za izvršilne in zakonodajne organe, za finančne in davčne zadeve, za zunanje zadeve, za temeljne raziskave, za splošne zadeve, za servisiranje javnega dolga, ne vključuje pa izdatkov, povezanih z drugimi nameni (npr. stroškov administracije za izobraževanje; ti so namreč vključeni v namen izobraževanje).

Za preostale namene skupaj 12,2 % BDP
Za ekonomske dejavnosti smo namenili 5,1 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 2,2 % BDP, za javni red in varnost (policija, gasilci, sodišča, zapori) 1,8 % BDP, za obrambo (vojaška obramba, civilna zaščita) 1,5 % od BDP, za varstvo okolja 0,8 % ter za stanovanjski in prostorski razvoj 0,7 % BDP.

Glavne kategorije izdatkov po ESR 1995 so socialni prejemki (39,0 %), sredstva za zaposlene (25,4 %) in vmesna potrošnja (13,7 %). Posamezne vrste izdatkov so za določene namene značilnejše kot za druge. Tako so na primer izdatki za socialne prejemke prevladujoča vrsta izdatkov namena socialna zaščita (92,3 %), sredstva zaposlenih prevladujoča vrsta izdatkov namena izobraževanja (62,6 %) ipd.

Tabela 1: Izdatki sektorja država po namenih (% od BDP), Slovenija, 2007-2010
2007200820092010
Skupaj42,544,249,350,1
Javna uprava5,35,15,75,7
Obramba1,51,41,51,5
Javni red in varnost1,61,61,71,8
Ekonomske dejavnosti4,14,85,25,1
Varstvo okolja0,80,81,00,8
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja0,60,90,80,7
Zdravstvo 5,96,27,16,9
Rekreacija, kultura in religija1,21,61,82,2
Izobraževanje5,96,16,56,6
Socialna zaščita15,515,917,918,7
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Marjana Klinar