Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Računi snovnih tokov - kazalniki NVS, DPS in FTB, Slovenija, 2010 - končni podatki
Vrednosti kazalnikov neposredni vnos snovi (NVS) in domača poraba snovi (DPS) sta se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšali; NVS za 3,4 % in DPS za 5,4 %, vrednost kazalnika fizična trgovska bilanca (FTB) pa se je povečala za 4,2 %.
Prva objava
8.12.2011

Vrednost kazalnika neposredni vnos snovi (NVS) manjša

Vrednost kazalnika neposredni vnos snovi (NVS) sestavljata vrednost izkoriščanja domačih virov (IDV) in vrednost celotnega uvoza snovi; izkoriščanje domačih virov je v letu 2010 pomenilo 62,5 % NVS, celoten uvoz snovi pa 37,5 % NVS. Vrednost kazalnika NVS se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 3,4 % (nekoliko se je povečala proizvodnja biomase, izkoriščanje fosilnih energetskih surovin in celoten uvoz snovi, medtem ko se je izkoriščanje mineralnih surovin zmanjšalo za dobrih 10 %). Glede na leto 2000 pa se je vrednost kazalnika NVS v letu 2010 povečala, in sicer za 7,3 % ali na 45,0 milijona ton; največja vrednost v celotnem obdobju 2000–2010 je bila dosežena v letu 2007 (60,2 milijona ton). Tudi vrednost NVS na osebo se je od leta 2000 do leta 2007 pretežno povečevala in v letu 2007 dosegla najvišjo vrednost, 29,9 ton na osebo, nato pa se je zmanjšala in v letu 2010 dosegla vrednost 22,0 ton na osebo.

Vrednost kazalnika domača poraba snovi (DPS) manjša

V letu 2010 se je vrednost tega kazalnika v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 5,4 % (zaradi zmanjšanja izkoriščanja mineralnih surovin, kjub manjšemu povečanju izkoriščanja fosilnih energetskih surovin in celotnega izvoza snovi). V primerjavi z letom 2000 se je vrednost kazalnika DPS v letu 2010 zmanjšala za 4,1 % in dosegla vrednost 32,9 milijona ton; najvišjo vrednost pa je ta kazalnik dosegel v letu 2007 (48,0 milijona ton). Tudi vrednost DPS na osebo je v omenjenem obdobju pretežno naraščala in v letu 2007 dosegla najvišjo vrednost, 23,9 tone na osebo, nato se je zmanjšala in v letu 2010 dosegla vrednost 16,1 tone na osebo.

Vrednost kazalnika fizična trgovska bilanca (FTB) večja

V letu 2010 se je vrednost tega kazalnika v primerjavi z letom 2009 povečala za 4,2 % (zaradi povečanja tako celotnega uvoza kot tudi izvoza). V primerjavi z letom 2000 se je vrednost kazalnika FTB v letu 2010 povečala za 14,0 % ali na vrednost 4,8 milijona ton. Najvišjo vrednost je ta kazalnik dosegel v letu 2007, in sicer 9,5 milijona ton. Tudi vrednost FTB na osebo je v omenjenem obdobju do leta 2007 pretežno naraščala in v tem letu dosegla 4,7 tone na osebo, nato je upadla in v letu 2010 dosegla 2,3 tone na osebo.


Grafikon 3: Kazalniki fizična trgovska bilanca (FTB), celotni uvoz in izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 3: Kazalniki fizična trgovska bilanca (FTB), celotni uvoz in izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS

Grafikon 1: Kazalniki neposredni vnos snovi (NVS), izkoriščanje domačih virov (IDV) in celotni uvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 1: Kazalniki neposredni vnos snovi (NVS), izkoriščanje domačih virov (IDV) in celotni uvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS

Grafikon 2: Kazalniki domača poraba snovi (DPS), neposredni vnos snovi (NVS) in celotni izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 2: Kazalniki domača poraba snovi (DPS), neposredni vnos snovi (NVS) in celotni izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS
Tabela 1: Sestava neposrednega vnosa snovi (NVS), Slovenija, 2010
1000 ton
NVS45.004,3
biomasa5.482,8
fosilne energetske surovine4.435,6
minerali18.216,0
celotni uvoz snovi16.870,0
Vir: SURS
Tabela 2: Sestava domače porabe snovi (DPS), Slovenija, 2010
1000 ton
DPS32.898,3
biomasa5.482,8
fosilne energetske surovine4.435,6
minerali18.216,0
celotni uvoz snovi16.870,0
celotni izvoz snovi12.106,0
Vir: SURS
Tabela 3: Fizična trgovska bilanca (FTB), Slovenija, 2010
1000 ton
FTB4.764,0
celotni uvoz snovi16.870,0
celotni izvoz snovi12.106,0
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Mojca Pogačnik