Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2011 - začasni podatki
Prihodek od prodaje storitev v septembru 2011 v večini skupin storitvenih dejavnosti višji od prihodka v avgustu 2011 in septembru 2010.
Prva objava
30.11.2011

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2011 višji kot prejšnji mesec v večini skupin storitvenih dejavnosti
Prihodek od prodaje storitev se je v septembru 2011 v primerjavi s prihodkom v avgustu 2011 najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 9,0 %), sledile so skupine druge informacijske dejavnosti (za 5,2 %), pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 3,4 %) ter arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 1,9 %).

Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (za 5,4 %) ter v skupini dejavnost v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi (za 3,9 %).

Prihodek od prodaje storitev v večini skupin storitvenih dejavnosti višji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev se je v septembru 2011 v primerjavi s prihodkom v septembru 2010 najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 15,1 %), sledile so skupine kopenski promet; cevovodni transport (za 13,2 %), pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 12,7 %) ter oglaševanje in raziskovanje trga (za 9,6 %).

Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 33,0 %) ter v skupini arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 6,6 %).

Podrobnejši podatki o indeksih prihodka v storitvenih dejavnostih za september 2011 so vam hkrati na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Tabela 1: Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2011
IX 2011
VIII 2011
IX 2011
IX 2010
Trgovina na debelo in posredništvo99,1105,5
Kopenski promet; cevovodni transport97,4113,2
Vodni prometzz
Zračni prometzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,9106,7
Poštna in kurirska dejavnost97,3102,6
Gostinstvo100,3106,9
Založništvo99,2101,0
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi96,1102,3
Radijska in televizijska dejavnost101,2103,3
Telekomunikacijske dejavnosti99,396,1
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,5102,5
Druge informacijske dejavnosti105,267,0
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje94,6101,3
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,993,4
Oglaševanje in raziskovanje trga100,6109,6
Druge strokovne in tehnične dejavnosti109,0115,1
Zaposlovalne dejavnosti101,2109,4
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,8107,8
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti101,3100,6
Čiščenje97,4100,0
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti103,4112,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Barbara Troha Ažbe