Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2006-2009 – končni podatki
Splošne podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji za obdobje 2006–2009 objavljamo v Statističnih informacijah.
Statistične informacije
29.11.2011


 Skupni (javni, zasebni in mednarodni) izdatki za izobraževalne ustanove so bili v letu 2009 za več kot 4 % višji kot v letu 2008 njihov delež v BDP se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečal na vseh ravneh izobraževanja, najbolj na ravni osnovnošolskega in terciarnega izobraževanja.

V strukturi vseh izdatkov za izobraževalne ustanove so javni izdatki predstavljali nekaj manj kot 88 %, zasebni 11 %, mednarodni pa manj kot 1 %.

Skupni javni izdatki države in občin, namenjeni za formalno izobraževanje v Sloveniji, so v letu 2009 znašali 2.014 milijonov EUR ali 5,7 % BDP, od tega 2,49 % za osnovnošolsko izobraževanje; 1,38 % za terciarno izobraževanje, 1,26 % za srednješolsko izobraževanje in 0,56 % za predšolsko izobraževanje.

V letu 2009 so se izdatki države za formalno izobraževanje v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 5,6 %; znašali so 1.694 milijonov EUR, izdatki občin pa so se zmanjšali za 3,6 %, na 338 milijonov EUR.

Država je 44 % vseh sredstev za formalno izobraževanje namenila za osnovnošolsko izobraževanje, 29 % za terciarno, 26 % za srednješolsko in le 1 % za predšolsko izobraževanje.

Občine pa so več kot polovico vseh sredstev za formalno izobraževanje namenile za predšolsko izobraževanje (54 %), 44 % za osnovnošolsko izobraževanje, le nekaj več kot 2 % pa za srednješolsko in terciarno izobraževanje skupaj.

Proračunska sredstva države in občin za formalno izobraževanje so namenjena izobraževalnim ustanovam ter gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. V letu 2009 je bilo izobraževalnim ustanovam namenjenih 92 % teh sredstev ali 1.857 milijonov EUR, za transferje gospodinjstvom in za druge zasebne entitete pa 8 % teh sredstev ali 156 milijonov EUR.


Grafikon 1: Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2009
Grafikon 1: Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2009
Avtor: Darja Vidmar