Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Energetika, Slovenija, oktober 2011 – začasni podatki
V desetih mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za več kot 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2010.
Prva objava
25.11.2011

Proizvodnja električne energije v oktobru večja kakor septembra
Neto skupna proizvodnja električne energije in poraba se je oktobra 2011 glede na september 2011 povečala za manj kot 4 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 29 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 12 %, v jedrski elektrarni Krško pa večja za 6 %.
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv oktobra 2011 manjša za več kot 7 %.

Povečanje proizvodnje električne energije na generatorju v oktobru 2011
Oktobra 2011 je skupna proizvodnja električne energije na generatorju znašala 1341 GWh, kar je za 3 % več kakor septembra 2011.
Oktobra 2011 smo uvozili 914 GWh, izvozili pa 1035 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v oktobru 2011
V oktobru 2011 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri koksu, petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje in pri motornemu bencinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorij so se v primerjavi z mesecem poprej zmanjšale za 68 %, 20 %, oziroma za 5 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z zemeljskim plinom za 45 %, utekočinjenim naftnim plinom za 26 %, drugimi naftnimi proizvodi za 18 %, rjavim premogom in lignitom za 17 % in plinskim oljem za 7 %.


Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, oktober (skupaj 1252 GWh)
Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, oktober (skupaj 1252 GWh)
Vir: SURS
Tabela 1: Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija, 2011
2011
M01
2011
M02
2011
M03
2011
M04
2011
M05
2011
M06
2011
M07
2011
M08
2011
M09
2011
M10
TJTJTJTJTJTJTJTJTJTJ
Skupaj6.5956.0456.4965.6414.5433.3384.2685.1085.6385.217
Črni premog (NCV)7533655545
Rjavi premog in lignit (NCV)5.8415.3085.6295.0484.0363.1604.0134.7855.2454.544
Naftni proizvodi (NCV)6467867103254
Zemeljski plin (GCV)52452158033730970131200245381
Druga goriva (NCV)21720727824618497112108112233
Vir: SURS
Tabela 2: Trgovina z energenti, Slovenija, oktober 2011
ProizvodnjaRazlika zalogUvozIzvozOskrba
Rjavi premog in lignit (t)538.469-164.069154.1480528.548
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)0-1.5058.3404206.415
Motorni bencin, neosvinčen (t)0-53663.47714.65648.285
Plinsko olje (t)052.388195.46469.171178.681
Zemeljski plin (1000 Sm3)1069.443069.444
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Tomaž Božič, Jože Zalar