Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, avgust 2011 - začasni podatki
Prihodek od prodaje storitev v avgustu 2011 v večini skupin storitvenih dejavnosti višji od prihodka v juliju 2011 in avgustu 2010.
Prva objava
28.10.2011

Prihodek od prodaje storitev v avgustu 2011 višji kot prejšnji mesec v večini skupin storitvenih dejavnosti
Prihodek od prodaje storitev se je v avgustu 2011 v primerjavi s prihodkom v juliju 2011 najbolj povečal v skupini pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (za 10,3 %), sledile so skupine oglaševanje in raziskovanje trga (za 5,2 %), kopenski promet; cevovodni transport (za 4,6 %) ter pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 3,2 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 11,8 %) ter v skupini dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 7,8 %).

Prihodek od prodaje storitev v večini skupin storitvenih dejavnosti višji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev se je v avgustu 2011 v primerjavi s prihodkom v avgustu 2010 najbolj povečal v skupini kopenski promet; cevovodni transport (za 16,4 %), sledile so skupine pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (za 12,5 %), zaposlovalne dejavnosti (za 11,9 %) ter poštna in kurirska dejavnost (za 11,6 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 38,7 %) ter v skupini dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 12,2 %).

Podrobnejši podatki o indeksih prihodka v storitvenih dejavnostih za avgust 2011 so vam hkrati na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Tabela 1: Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, avgust 2011
VIII 2011
VII 2011
VIII 2011
VIII 2010
Trgovina na debelo in posredništvo102,5108,3
Kopenski promet; cevovodni transport104,6116,4
Vodni prometzz
Zračni prometzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,2102,7
Poštna in kurirska dejavnost101,8111,6
Gostinstvo102,0104,8
Založništvo100,6106,4
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi97,5105,0
Radijska in televizijska dejavnost101,7100,5
Telekomunikacijske dejavnosti98,292,6
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti95,598,6
Druge informacijske dejavnosti93,361,3
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje110,3112,5
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje98,491,2
Oglaševanje in raziskovanje trga105,2101,8
Druge strokovne in tehnične dejavnosti88,2100,6
Zaposlovalne dejavnosti100,2111,9
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti92,287,8
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,197,3
Čiščenje99,199,6
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti103,2106,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Barbara Troha Ažbe