Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Javna kanalizacija, Slovenija, 2010 – končni podatki
V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m3 odpadnih voda, to  je za 2,9 % več kot v letu 2009.
Prva objava
18.10.2011

Zmanjšanje nastalih količin komunalnih odpadnih voda v letu 2010, predvsem zaradi manjše porabe vode v gospodinjstvih
Gospodinjstva so v letu 2010 proizvedla za 6,4 % manj komunalne odpadne vode kot v letu 2009.

V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora, od tega 0,3 % iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 8,6 % iz industrijskih dejavnosti (od tega iz rudarstva 9,9 %, iz predelovalnih dejavnosti 84,4 %, iz oskrbe z električno energijo 3,9 %, iz gradbeništva 1,8 %), 5,2 % iz drugih dejavnosti, 34,3 % iz gospodinjstev, 51,7 % pa drugih odpadnih vod (padavinska voda, zaledne vode, udori iz morja ipd.).

Približno dve tretjini odpadnih voda prečiščenih in izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov
V primerjavi s preteklim letom je bilo v letu 2010 za 9,4 % več prečiščenih in za 11,6 % manj neprečiščenih odpadnih voda, izpuščenih iz javne kanalizacije.

73,2 % odpadnih voda, izpuščenih v letu 2010 iz kanalizacijskih sistemov, je bilo prečiščenih v čistilnih napravah, 26,8 % pa je ostalo neprečiščenih. Od skupno 46,4 milijona m3 neprečiščenih odpadnih voda jih je bilo 71,2 % neposredno izpuščenih v površinske vode, 28,8 % pa v podtalnice. Prečiščene odpadne vode v skupni količini 127 milijonov m3 pa so bile skoraj v celoti izpuščene v površinske vode (87 %); le majhen odstotek teh voda (13 %) je bil izpuščen v podtalnico.

Tabela 1: Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2010
1000 m3
Viri onesnaževanja odpadnih voda - Skupaj173.326
Odpadne vode iz kmetijstva, gozdarstva, ribištva506
Odpadne vode iz industrijskih dejavnosti - skupaj14.831
Rudarstvo1.465
Predelovalne dejavnosti12.516
Oskrba z električno energijo575
Gradbeništvo275
Odpadne vode iz ostalih dejavnosti8.931
Odpadne vode iz gospodinjstev59.395
Ostale odpadne vode89.663
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Saša Čuček