Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Javni odvoz in odlagališča odpadkov, Slovenija, 2010 – končni podatki
V Sloveniji je v letu 2010 nastalo 422 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 1,2 kg na prebivalca na dan.
Prva objava
6.10.2011

Količine nastalih komunalnih odpadkov manjše
V letu 2010 je v Sloveniji nastalo 863.877 ton komunalnih odpadkov, od tega 3 484 ton nevarnih komunalnih odpadkov. Glede na leto 2009 se je količina nastalih komunalnih odpadkov zmanjšala za 5,4 %, količina nastalih nevarnih komunalnih odpadkov pa se je prav tako zmanjšala za 2,6 %.

Količine odpadkov, zbranih z javnim odvozom, manjše
Z javnim odvozom je bilo v letu 2010 zbranih za 3,6 % manj komunalnih in njim podobnih odpadkov kakor leto prej.

Z javnim odvozom je bilo zbranih največ t.i. drugih komunalnih odpadkov, 75,7 %, 9 % je bilo odpadne embalaže, 8,4 % je bilo ločeno zbranih frakcij, ter 6,9 % odpadkov z vrtov in parkov.

Količine odpadkov, odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke, manjše
V letu 2010 je bilo v Sloveniji na odlagališčih za nenevarne odpadke odloženih 272 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 304 kg vseh odpadkov na prebivalca. Količina vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne odpadke se je glede na leto 2009 zmanjšala za 17 %, medtem ko se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala za 11 %.

V letu 2010 je bilo največ odpadkov odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke (75,5 %), na industrijskih odlagališčih je bilo odloženih 23,5 % odpadkov, na odlagališčih za nevarne odpadke pa manj kot 1 %.


Grafikon 1: Količine odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija
Grafikon 1: Količine odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Količine z javnim odvozom zbranih komunalnih in njim podobnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, Slovenija, 2010
Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom (t)
Skupaj 1)796.413
Ločeno zbrane frakcije (razen odpadne embalaže)67.128
Odpadki z vrtov in parkov54.923
Drugi komunalni odpadki602.903
Odpadna embalaža71.459
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
Tabela 2: Odložene količine odpadkov, Slovenija, 2010
Odložene količine odpadkov (t)
Odloženo skupaj 1)825.303
Odloženo na odlagališčih za nenevarne odpadke (komunalnih odlagališčih)623.223
Odloženo na industrijskih odlagališčih194.078
Odloženo na odlagališčih za nevarne odpadke8.000
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Marko Polh, Mojca Žitnik