Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Letna energetska statistika, Slovenija, 2010 - končni podatki
Leto 2010 je bilo v luči energetske statistike v marsičem podobno predhodnemu letu. Tako se je oskrba z energijo povečala za 2 %, končna poraba energije pa za 3 %.
Prva objava
4.10.2011

V letu 2010 se je v Sloveniji končna poraba energije glede na leto 2009 povečala za 3 %
Na višjo skupno končno porabo je vplivala predvsem višja poraba obnovljivih virov energije za 10 %, toplote za 7 % ter električne energije in zemeljskega plina za 6 %. Ponovno, že drugo leto zapored pa se je znižala poraba tekočih goriv in sicer za 2 %. Medtem, ko je poraba dizelskega goriva ostala približno na isti ravni kot leto prej, pa se je poraba motornih bencinov v letu 2010 znižala za 5 %.
Poraba biogoriv (biobencin in biodizel) v prometu se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečala za 53 %, vendar je v skupni porabi energije v prometu še vedno predstavljala le 2,5 %.

V letu 2010 je bila energetska odvisnost Slovenije 48 %
Energetska odvisnost Slovenije je bila v letu 2010 še vedno relativno nizka in sicer 48 %. V primerjavi z letom 2009 se je povišala za 0,8 odstotne točke. Med domače vire energije v Sloveniji prištevamo domač premog, električno energijo proizvedeno v nuklearni elektrarni in hidroelektrarnah ter obnovljive vire energije (biomasa, bioplin, odpadki). S temi viri pokrijemo 52 % potreb po energiji. Pri ostalih energetskih virih kot so premogi višjih kurilnosti, naftni proizvodi in zemeljski plin pa je Slovenija odvisna od uvoza.

Delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji je v letu 2010 znašal 30 %
V letu 2010 je bil v Sloveniji delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov enak kot v letu 2009, to je 30 %. Izrazit porast proizvedene električne energije je bil v letu 2010 zabeležen pri fotovoltaiki (za 222 %) in bioplinu (za 117 %), vendar so bile proizvedene količine še vedno relativno skromne in so skupaj dosegle manj kot pol odstotka celotne proizvedene električne energije v Sloveniji.
Deleži proizvedene električne energije iz obnovljivih virov so bili naslednji: 95 % električne energije je bilo proizvedene v hidroelektrarnah, dobra 2 % iz lesa in lesnih ostankov, 1 % iz bioplina, 2 % pa skupaj iz ostalih virov (deponijski plin, fotovoltaika, plin čistilnih naprav in industrijski odpadki).


Grafikon 1: Oskrba z energijo1), Slovenija, 2010
Grafikon 1: Oskrba z energijo<sup>1)</sup>, Slovenija, 2010
1)Trgovanje z električno energijo ni vključeno. Vir: SURS

Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2010
Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2010
Vir: SURS
Tabela 1: Energetski kazalniki, Slovenija, 2000, 2005, 2009 - 2010
Enota200020052009201010/09 (%)
Domača proizvodnja1000 toe3.1513.4953.6593.7552,6
Oskrba z energijo1000 toe6.3957.2047.0157.1792,3
Končna poraba 1000 toe4.5615.0944.9345.0773,0
Energetska odvisnost%515248480,8
Energetska intenzivnost - Oskrba z energijo/BDP toe/mio EUR 20003443252932960,9
Energetska intenzivnost - Končna poraba/BDP toe/mio EUR 20002462302062091,5
Poraba el. en. / BDPMWh/mio EUR 20005745804784994,4
Poraba el. en. na prebivalcakWh/preb.5.4136.4255.5805.9035,8
Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v celotni proizvodnji električne energije%292430300,1
Delež električne energije iz obnovljivih virov v bruto porabi električne energije %32243734-2,4
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Zaradi uskladitve z mednarodno metodologijo za pripravo energetske bilance so bile vrednosti zemeljskega plina iz naravnih enot v energijske vrednosti od leta 2000 naprej preračunane s spodnjo kalorično vrednostjo.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Mojca Suvorov, Tomaž Božič, Jože Zalar