Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Tuja notranja povezana podjetja, Slovenija 2009 - končni podatki
Med vsemi podjetji v Sloveniji, aktivnimi  v letu 2009, je bilo 2 % podjetij pod tujim nadzorom; ta so zaposlovala 12 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 22 % prihodka.
Prva objava
3.10.2011

Delež tujih notranjih povezanih podjetij med vsemi aktivnimi podjetji v Sloveniji je v letu 2009 znašal 2 %

V Sloveniji je v letu 2009 delovalo v nefinančnih dejavnostih (področja B do J in L do N po Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008) 2.171 tujih notranjih povezanih podjetij ali podjetij pod tujim nadzorom. Njihov delež v skupnem številu vseh 110.752 aktivnih podjetij v omenjenih dejavnostih je tako znašal 2 %.

Skoraj polovica tujih notranjih povezanih podjetij se je ukvarjala z dejavnostjo trgovina

Največ podjetij med vsemi tujimi notranjimi povezanimi podjetji v Sloveniji je delovalo v področju trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (42 %). Drugi največji delež podjetij pod tujim nadzorom je bil v predelovalnih dejavnostih (15 %), tretji pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (11 %). Najmanj podjetij pod tujim nadzorom je delovalo v dejavnosti rudarstvo in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro – v vsaki manj kot 1 % teh podjetij.

Med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji so najštevilnejša avstrijska in italijanska

Med podjetji pod tujim nadzorom v Sloveniji so obsegala največji delež podjetja iz držav članic Evropske unije (68 %). Šest držav članic Evropske unije – Avstrija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Francija in Združeno kraljestvo – je imelo pod nadzorom več kot polovico (56 %), preostale države članice pa 12 % vseh tujih povezanih podjetij v Sloveniji. Med posameznimi državami sta imeli med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji največji delež Avstrija (22 %) in Italija (14 %).

Pomemben delež podjetij pod tujim nadzorom imajo tudi države, nastale iz republik nekdanje Jugoslavije

Preostale države, ki niso članice EU, so imele pod nadzorom skupaj tretjino vseh tujih povezanih podjetij v Sloveniji. Med temi državami je izstopala Hrvaška z 10-odstotnim deležem, sledili sta skupina štirih držav z območja nekdanje Jugoslavije z 8 % in Švica s 4 % vseh tujih povezanih podjetij v Sloveniji. Poslovni subjekti t. i. »off shore« držav so nadzorovali 2,4 % vseh tujih povezanih podjetij v Sloveniji.

Tuja povezana podjetja so prispevala 22 % prihodka od prodaje in skoraj 17 % dodane vrednosti

Tuja povezana podjetja – ta so v povprečju znatno večja od podjetij pod nacionalnim nadzorom – so v letu 2009 prispevala 22 % prihodka od prodaje in skoraj 17 % celotne dodane vrednosti, ustvarjene v omenjenih nefinančnih dejavnostih. Njihov prispevek k celotni zaposlenosti je bil nižji; zaposlovala so 12 % oseb. Nadalje je ta kategorija podjetij prispevala 19 % celotne vrednosti proizvodnje; v celotnih stroških dela je bila udeležena s 16 %, v investicijah pa s 13 %.

Relativno najpomembnejša so tuja podjetja v predelovalnih dejavnostih in v trgovini

Sektorska struktura kazalnikov poslovanja za obe skupini podjetij, za podjetja pod nacionalnim in tujim nadzorom, kaže, da so podjetja pod tujim nadzorom relativno najpomembnejša v predelovalnih dejavnostih ter v področju trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. V obeh področjih so namreč podjetja pod tujim nadzorom v letu 2009 prispevala okoli četrtino celotnega prihodka, ustvarjene dodane vrednosti in investicij.

Tabela 1: Tuja povezana podjetja po državah in skupinah držav, Slovenija, 2009
Podjetja
ŠteviloDeleži v %
Vsa podjetja pod tujim nadzorom2.171100,0
Podjetja pod nadzorom držav EU1.48268,3
Avstrija47021,6
Italija30614,1
Nemčija24311,2
Nizozemska 733,4
Francija502,3
Združeno kraljestvo703,2
Druge države članice EU27012,4
Podjetja pod nadzorom držav, ki niso članice EU68931,7
Hrvaška 2099,6
Druge države z območja nekdanje Jugoslavije 1677,7
Švica934,3
Združene države Amerike733,4
"Off shore" države512,3
Rusija361,7
Druge države, ki niso članice EU602,8
Vir: SURS
Tabela 2: Podjetja in strukturni kazalniki poslovanja podjetij po nadzoru podjetij, Slovenija, 2009, (struktura v %)
VsaPodjetja podPodjetja pod tujim nadzorom
KazalnikpodjetjanacionalnimVsaPod nadzorom
nadzoromdržav članic EUdrugih držav
Število podjetij100,098,02,01,30,6
Prihodki od prodaje100,078,221,816,84,9
Vrednost proizvodnje100,080,719,314,94,4
Dodana vrednost v stroških faktorjev100,083,516,512,14,3
Stroški dela100,084,115,911,34,6
Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva100,087,013,010,52,4
Število oseb, ki delajo100,088,111,98,83,1
Število zaposlenih100,086,713,39,83,5
Vir: SURS
Priponke
Avtor: Zdenka Repotočnik