Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija, 2010 - končni podatki
Na visokošolskih zavodih in na višjih strokovnih šolah v Sloveniji je bilo v študijskem letu 2010/11 zaposlenih več kot 10.500 učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev.
Prva objava
29.9.2011

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 8.474 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
V študijskem letu 2010/11 je na visokošolskih zavodih poučevalo 5.361 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev. Pomagalo jim je 2.988 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 125 znanstvenih delavcev. Skupaj je v pedagoškem procesu sodelovalo 8.474 oseb, a z različnimi pedagoškimi obremenitvami – s polno, povečano ali nepolno pedagoško obremenitvijo. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.898,1 osebe s polno pedagoško obremenitvijo.

En visokošolski učitelj za 18 študentov
Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 18 študentov (18,38 študenta). Če upoštevamo tudi visokošolske sodelavce in znanstvene delavce, je bilo vsakega izmed njih deležnih povprečno po 11 študentov. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja in število študentov preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa oz. pri študentih v ekvivalent rednega študenta[1].

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo več kot 2.000 tam zaposlenih
V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 2.030 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v polni pedagoški obremenitvi, to pomeni 619,8 osebe s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno v večini moški, petina med njimi starejša od 60 let 
Med visokošolskimi učitelji je bilo v tem študijskem letu 35,9 % žensk (slika 1). Na višjih strokovnih šolah je bilo razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji je bilo namreč žensk skoraj toliko kot moških.
Največ visokošolskih učiteljev je bilo starih med 40 in 60 let (slika 2), kar 21 % pa 60 ali več let. Predavatelji višjih strokovnih šol so bili v povprečju mlajši; starejših od 60 let je bilo le 9,7 %.

[1] Formula za izračun: redni študenti + 1/3 (izredni študenti + absolventi + podiplomski študenti) / številom pedagoškega osebja, izraženem v ekvivalentu polnega delovnega časa.


Grafikon 1: Delež žensk med visokošolskimi učitelji, 1995/96 - 2010/11
Grafikon 1: Delež žensk med visokošolskimi učitelji, 1995/96 - 2010/11

Grafikon 2: Starostna struktura visokošolskih in višješolskih učiteljev, Slovenija, študijsko leto 2010/11
Grafikon 2: Starostna struktura visokošolskih in višješolskih učiteljev, Slovenija, študijsko leto 2010/11
Tabela 1: Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci in znanstveni delavci, ki poučujejo na visokošolskem študiju, po delovnem mestu in pedagoški obremenitvi, po spolu, Slovenija, študijsko leto 2010/11
Število osebštevilo oseb v
ekvivalentu PDČ1)
število oseb glede na
pedagoško obremenitev
skupajženskeskupajženskepolna ali večja
od polne
nepolna
Skupaj8.4743.3845.898,12.276,43.7424.732
Visokošolski učitelji5.3611.9263.508,21.224,42.1393.222
  Redni profesorji1.4532921.009,1202,7662791
  Izredni profesorji1.147353825,3255,1522625
  Docenti1.6746821.085,0413,16201.054
  Višji predavatelji421165224,196,4125296
  Predavatelji486290221,6141,1107379
  Lektorji180144143,1116,010377
Visokošolski sodelavci2.9881.3972.328,81.020,31.5631.425
  Asistenti2.4651.0692.082,3862,41.4321.033
  Učitelji veščin1116349,726,23180
  Strokovni sodelavci s posebnim nazivom374229160,096,965309
  Bibliotekarji383636,834,8353
Znanstveni delavci1256161,131,74085
  Znanstveni svetniki31913,84,1625
  Višji znanstveni sodelavci311516,77,81021
  Znanstveni sodelavci633730,619,82439
- ni pojava
1) ekvivalent polnega delovnega časa
Vir: SURS
Tabela 2: Strokovni delavci in sodelavci v višjem strokovnem izobraževanju po nazivu delovnega mesta in pedagoški obremenitvi (v številu oseb in v ekvivalentu PDČ) po spolu, Slovenija, študijsko leto 2010/11
Število osebštevilo oseb v
ekvivalentu PDČ1)
število oseb glede na
pedagoško obremenitev
skupajženskeskupajženskepolna ali večja
od polne
nepolna
SKUPAJ2.030968619,8309,11311.899
Predavatelj višje šole1.728835538,1269,71121.616
Inštruktor pri vajah2008540,718,42198
Laborant 621524,45,5854
Učitelj športne vzgoje711,00,1-7
Knjižničar333215,615,4924
- ni pojava
1) ekvivalent polnega delovnega časa
Vir: SURS
Avtor: Andreja Kozmelj