Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Mag. Irena Križman povabljena v Svetovalni svet Svetovne banke o enakosti med spoloma in o razvoju
Novi Svetovalni svet bo ponudil razmislek o razvoju in omejitvah enakosti med spoloma in Svetovni banki oblikoval nove zamisli in priporočila za povečevanje vloge žensk in za zmanjševanje neenakosti med spoloma.
Posebna objava
23.9.2011

Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvoj

Enakost med spoloma je ena središčnih prednostnih tem Svetovne banke, razvidna najprej v posebnem načrtu aktivnosti za obdobje 2007–2010, nato pa v triletnem programu za leta 2011–2013. Svetovna banka je za izvedbo različnih aktivnosti za zmanjšanje neenakosti med spoloma investirala 65 milijard dolarjev ali 37 % vseh posojil; v svojem dokumentu z naslovom Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvoj pa se je zavezala k večjemu razvoju na tem področju.

V Poročilu o razvoju v svetu 2012 je postavljenih pet strateških ciljev:

  • Podpora razpravam o enakosti med spoloma po državah in po širših regijah.
  • Pomoč pri razkrivanju neenakosti med spoloma v državah.
  • Povečanje posojil za nacionalne programe pomoči za zdravje mater in otrok, za izobraževanje deklic ter za zaposlovanje žensk in za uveljavljanje njihovih poslovnih zmožnosti ter njihovega vpliva v družbi.
  • Povečanje dostopa do ustreznih podatkov in evidenc, prikazanih po spolu.
  • Povečanje vpliva med partnerji na svetovni ravni z ustanovitvijo Svetovalnega sveta na visoki ravni.
Svetovalni svet Svetovne banke o enakosti med spoloma in razvoju

Članstvo Sveta sestavlja 18 predstavnikov, in sicer ministri iz različnih držav in predstojniki vladnih in mednarodnih institucij, nevladnih združenj ter fundacij; Svet vodi podpredsednik Svetovne banke in vodja sekcije Zmanjšanje revščine in gospodarski menedžement. Kot edina predstavnica statistične stroke je bila zaradi večletnega aktivnega sodelovanja v mednarodnih statističnih institucijah povabljena v Svet generalna direktorica slovenskega statističnega urada mag. Irena Križman

Danes, 23. septembra 2011, se bo Svet sestal v Washingtonu na otvoritvenem sestanku. Člani bodo po predstavitvi ciljev in področij delovanja Sveta razpravljali o posledicah,o katerih govori Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvojna dejavnost Svetovne banke, in predlagali nove usmeritve za izboljšanje enakih možnosti ljudi ne glede na spol.
Avtor: Ida Repovž Grabnar