Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Cene energentov, Slovenija, 1. polletje 2011
Cene zemeljskega plina za gospodinjstva in električne energije za industrijo v Sloveniji so se v prvem polletju 2011 znižale za 2%. V istem obdobju so se zvišale cene zemeljskega plina za industrijo (2 %) in cene električne energije za gospodinjstva (1%).
Prva objava
5.9.2011

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva se je v Sloveniji v prvem polletju 2011 zvišala za 1 %. Povprečna cena za industrijo pa se je za 2 % znižala.

Povprečna maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znašala 14 EUR/100 kWh, to je za 1 % več kot v drugem polletju 2010.

Povprečna cena električne energije brez davka na dodano vrednost za industrijo se je v obravnavanem obdobju znižala za 2 %, na 9 EUR/100 kWh. V strukturi cene brez davka na dodano vrednost je delež za energijo znašal 67 %, delež omrežnine 23 %, delež prispevkov in dodatkov pa 10 % končne cene.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znižala za 2 %. Povprečna cena za industrijo pa se je za 2 % zvišala.

Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjstva je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znašala 18 EUR/GJ, to je za 2 % manj kot v drugi polovici 2010.

Cena zemeljskega plina brez davka na dodano vrednost se je v Sloveniji v prvi polovici leta 2011 v primerjavi z drugo polovico leta 2010 za manjše industrijske porabnike znižala za 6 %, za večje industrijske porabnike pa zvišala za 4 %. Povprečna cena na ravni Slovenije se je zvišala za 2 % in je znašala 11 EUR/GJ.

Cene električne energije v Sloveniji so bile tudi v drugi polovici leta 2010 nižje od povprečja v EU-27, cene zemeljskega plina v Sloveniji pa so bile za 18 % oziroma za 26 % višje od povprečja v EU-27.

Mednarodna primerjava cen je zaradi dostopnosti podatkov drugih držav članic EU trenutno mogoča za drugo polletje 2010. V tem obdobju je cena električne energije za industrijo (skupina Ic) znašala 96 % povprečja v EU-27, cena električne energije za gospodinjstva (skupina Dc) pa 83 % povprečja v EU-27.

Cene zemeljskega plina so bile v Sloveniji v drugem polletju 2010 tako za gospodinjstva (skupina D2) kot za industrijo (skupina I3) višje od povprečja v EU-27, in sicer cene za gospodinjstva za 18 %, cene za industrijo pa za 26 %.

Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija
Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija
Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Cene električne energije za gospodinjstva (EUR/100 kWh), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno14,3711,9810,81
DA (< 1 000 kWh)23,0019,1715,78
DB (1 000 < 2 500 kWh)16,7313,9412,11
DC (2 500 < 5 000 kWh)14,4112,0110,79
DD (5 000 < 15 000 kWh)13,3211,1010,24
DE (>= 15 000 kWh)12,5910,499,90
Vir: SURS
Tabela 2: Cene električne energije za industrijo (EUR/100 kWh), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno11,099,248,30
IA (< 20 MWh)17,2614,3812,71
IB (20 < 500 MWh)13,7711,4710,58
IC (500 < 2 000 MWh)11,859,878,89
ID (2 000 < 20 000 MWh)10,198,497,55
IE (20 000 < 70 000 MWh)9,047,536,71
IF (70 000 <= 150 000 MWh)9,207,666,77
Vir: SURS
Tabela 3: Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (EUR/GJ), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno18,3215,2614,03
D1 (< 20 GJ; < 529 Sm3 (GCV))22,2618,5517,32
D2 (20 < 200 GJ; 529 < 5287 Sm3 (GCV))18,5615,4714,23
D3 (>= 200 GJ; >=5287 Sm3 (GCV))16,2113,5112,27
Vir: SURS
Tabela 4: Cene zemeljskega plina za industrijo (EUR/GJ), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno13,1210,949,70
I1 (< 1 000 GJ)17,5614,6313,39
I2 (1 000 < 10 000 GJ)17,5614,6413,40
I3 (10 000 < 100 000 GJ)14,9112,4211,19
I4 (100 000 < 1 000 000 GJ)zzz
I5 (1 000 000 <= 4 000 000 GJ)zzz
z statistično zaupno
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Mojca Suvorov, Jože Zalar