Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
58. zasedanje Mednarodnega statističnega inštituta (ISI)
58. zasedanja Mednarodnega statističnega inštituta (ISI) v Dublinu od 21. do 26. avgusta 2011 se kot predsednica Mednarodnega združenja za uradne statistike (IAOS) udeležuje tudi generalna direktorica SURS, mag. Irena Križman.
Posebna objava
24.8.2011

Mednarodni statistični inštitut - ISI

Mednarodni statistični inštitut (International Statistical Institute, ISI) je bil ustanovljen leta 1885, vendar se strokovnjaki s področja statistike sestajajo na kongresih vsako drugo leto že od leta 1853. Poslanstvo inštituta je promoviranje razumevanja statistike, pa tudi izmenjava dobrih praks v statistiki v celotnem svetu. V razvoju statističnih metod pa ima ISI vodilno vlogo, kar je odraz vse večjih zahtev po visoko strokovni statistiki.

ISI je posvetovalni organ Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov (ECOSOC) in Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Njegove dejavnosti se izvajajo s finančno podporo medvladnih organizacij, vlad, lokalnih skupnosti, fundacij, zasebnih podjetij in drugih; del sredstev pa ISI pridobi iz članarin in od prodaje svojih publikacij. Inštitut šteje skoraj 5.000 članov iz okrog 130 držav sveta; med člani je približno 2.000 mednarodno priznanih vodilnih strokovnjakov s področja statistike.

Zasedanja ISI-ja so morda celo edinstvena v svetu: na njih se zberejo statistiki, ki pripadajo različnim sektorjem, tj. iz znanstvene in akademske sfere, vladnega in nevladnega sektorja, pa uradni, finančni in poslovni statistiki, strokovnjaki s področja matematične statistike in vzorčenja, statistični modelarji, profesorji statistike in drugi.

Letošnjega, 58., zasedanja se udeležuje okrog 2.500 različnih statistikov tega širokega spektra dejavnosti. Ključna značilnost je poseben tematski dan – danes, v sredo, 24. avgusta so vsi prispevki udeležencev namenjeni obravnavi naslovne teme Voda in kakovost vode. Celotno zasedanje pa je namenjeno predvsem aktualnim vprašanjem o naraščajočih zahtevah globalne ekonomske, socialne in politične situacije. Udeleženci zasedanja se bodo tako seznanili z najnovejšimi dosežki na različnih statističnih področjih, izmenjali bodo inovativne zamisli pri reševanju statističnih problematik in razpravljali o novih trendih v razvoju statistike.

Statistični urad RS bo na povabilo organizatorjev sodeloval v razpravi o umetnosti komuniciranja statistike z uporabniki ( State of the art in communicating statistics) – zastopa ga kot vabljena razpravljalka mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune.


Mednarodno združenje za uradne statistike (IAOS)

Mednarodni statistični inštitut, ISI, sestavlja osem sekcij, med njimi je tudi Mednarodno združenje za uradne statistike (International Association for Official Statistics, IAOS); njegovi člani so producenti in uporabniki uradnih statistik. V mandatnem obdobju 2009–2011 mu predseduje generalna direktorica Statističnega urada RS, mag. Irena Križman.

Za 58. zasedanje je generalna direktorica SURS-a organizirala sekcijo z vabljenimi prispevki o problematiki merjenja blaginje – pomembne teme v času svetovne krize, ki ni omejena le na finančno in gospodarsko področje, in ko so prizadevanja za izhod iz nje v središču pozornosti javnosti, ne le statistične. V okviru te sekcije bosta predstavljena:

  • indeks ekonomske blaginje v obdobju od leta 1980 do leta 2009, vloga in koncept merjenja blaginje v analizi javne politike v Avstraliji in 
  • indeks človekovega razvoja.

Avtor: Ida Repovž Grabnar