Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Krajevna imena, Slovenija, 2011 - končni podatki
V Sloveniji je bilo med naselji z enakimi imeni največ Gradišč, Pristav, Brezij, Dolenjih vasi, Potokov in Raven, med ulicami z enakimi imeni pa največ Šolskih, Prešernovih, Cankarjevih, Vrtnih, in Gregorčičevih.
E-objava
15.7.2011


Krajevna imena

Prvega januarja 2011 je bilo v Sloveniji 6.030 naselij in 10.197 ulic. Vsa naselja in vse ulice so vključeni v aplikacijo Krajevna imena; ta omogoča enostavno pregledovanje nabora slovenskih naselij in ulic.


30 imen naselij se ponovi petkrat ali večkrat

Med slovenskimi naselji, evidentiranimi v začetku leta 2011, je bilo veliko enakoimenskih. Med temi je bilo največ, 328, takih, ki so se ponovila dvakrat. 83 imen naselij se je ponovilo trikrat, 28 štirikrat, 30 pa petkrat ali večkrat. Največkrat sta se ponovili imeni Gradišče in Pristava, osemkrat; po sedemkrat so se ponovila imena Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne, po šestkrat pa Brdo, Dobrava, Draga, Javorje, Kal, Laze, Log, Planina, Podkraj, Selce in Trnovec.


Besedni oblak 1: Najpogostejša imena naselij, Slovenija, 2011Vir: SURS
Za izdelavo je bilo uporabljeno orodje Wordle.


Le 11 naselij meri 50 km2
ali več
Po površini največje naselje v Sloveniji je bilo tudi v začetku januarja 2011 naselje Ljubljana. Merilo je 164 km2. Vsa druga naselja so merila manj kot 100 km2. Med temi je bilo 10 takih, ki so bila uvrščena v velikostni razred od 50 do 100 km2, in sicer Snežnik (občina Ilirska Bistrica), Trenta (občina Bovec), Krnica (občina Gorje), Stara Fužina (občina Bohinj), Kamniška Bistrica (občina Kamnik), Mojstrana (občina Kranjska Gora), Ukanc, Nemški Rovt (obe v občini Bohinj), Kokra (občina Preddvor) in Podstenice (občina Dolenjske Toplice).


Šolsko ulico imajo v 42 občinah

V začetku leta 2011 je bilo med ulicami z enakimi imeni največ Šolskih ulic. Šolsko ulico so imeli namreč v kar 42 občinah. Nekatere so imele celo več ulic s tem imenom: v občini Domžale so bile na primer štiri (v naseljih Domžale, Dob, Ihan in Spodnje Jarše), v občini Lendava so bile tri (v naseljih Genterovci, Kapca in Hotiza), po dve pa so imeli v občinah Maribor (v naseljih Maribor in Limbuš), Ribnica (v naseljih Ribnica in Dolenja vas), Slovenska Bistrica (v naseljih Slovenska Bistrica in Zgornja Polskava) in Slovenske Konjice (v naseljih Loče in Slovenske Konjice).


Ižanska cesta v Ljubljani ima 470 hišnih številk
V začetku leta 2011 je imela največ hišnih številk Ižanska cesta v občini Ljubljana, 470; sledili sta ji ulica Podlubnik v občini Škofja Loka s 356 hišnimi številkami in Dunajska cesta v občini Ljubljana s 328 hišnimi številkami. Vse preostale ulice v Sloveniji so imele manj kot 300 hišnih številk. Največ ulic je imelo od 1 do 100 hišnih številk, in sicer 9.776 ulic (to je približno 96 % vseh ulic v Sloveniji). 142 ulic je imelo od 100 do 200 hišnih številk, le 17 ulic pa je imelo od 200 do 300 hišnih številk. Ugotovili smo, da obstajajo tudi ulice brez hišnih številk; takih ulic je bilo 259 (to je približno 2,5 %).

Avtor: Renata Rejec