Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne naloge državne statistike v letu 2012
Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil dokument, v katerem so opredeljene najpomembnejše naloge slovenske državne statistike v letu 2012.
Posebna objava
28.6.2011

Dokument Prednostne naloge državne statistike za naslednje leto pripravi Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) v sodelovanju pooblaščenimi izvajalci državne statistike vsako leto spomladi. V njem predstavi v naslednjem letu načrtovane najpomembnejše redne in razvojne naloge državne statistike. Natančen pregled vseh statističnih raziskovanj za naslednje leto pa pripravijo SURS in pooblaščeni izvajalci državne statistike vsako leto jeseni. Objavljen je tudi v Uradnem listu RS.


Pri pripravi dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2012 je SURS s pooblaščenimi izvajalci sledil strateškim ciljem in aktivnostim, ki so navedeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012, in osnutku Statističnega programa Evropske komisije za leto 2012. Dokument je vsebinsko razdeljen na poglavja: v vsakem so predstavljene prednostne naloge, načrtovane v letu 2012 v okviru posameznega statističnega področja, v zadnjem pa prednostne naloge, povezane s statistično infrastrukturo.


Slovenska statistika je dosegla relativno visoko razvojno stopnjo v mednarodnih primerjavah tako glede izpolnjevanja zahtev zakonodaje EU kot tudi zahtev domačih uporabnikov. Tudi ob manj ugodnih finančnih in kadrovskih pogojih se stalno razvija, ohranjanja in dviguje svojo kakovosti. Konec leta 2012 se bo iztekla veljavnost sedanjega srednjeročnega programa, zato bo SURS s pooblaščenimi izvajalci pripravil nov srednjeročni program, in sicer za obdobje 2013–2017. Pri pripravi dokumenta bodo upoštevane potrebe domačih uporabnikov, usmeritve iz Srednjeročnega programa evropskega statističnega urada – Eurostata in dokumenti z različnimi pobudami, kot je na primer sporočilo Komisije z naslovom Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.


Tudi v letu 2012 bo SURS nenehno intenzivno spremljal razvoj administrativnih evidenc in pri tem sodeloval z vključevanjem statističnih potreb. Tako se bo postopno razbremenjevanje poročevalskih enot (dajalcev podatkov) nadaljevalo, državna statistika pa bo lahko tudi v prihodnje pravočasno izkazovala kakovostne statistične podatke. Hkrati bodo upoštevane tudi rešitve, ki jih nudi razvoj informacijske tehnologije. 

 

Avtor: Alenka Škafar