Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, junij 2011 - končni podatki
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2011 (‑5 odstotnih točk) 2 odstotni točki nižja kot maja 2011 (-3 odstotne točke).
Prva objava
24.6.2011

Vrednost kazalnika gospodarske klime nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2011 (‑5 odstotnih točk) 2 odstotni točki nižja kot maja 2011 (-3 odstotne točke). Na znižanje vrednosti tega kazalnika je vplivalo predvsem znižanje vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in v trgovini na drobno. Glede na junij 2010 je bila vrednost tega kazalnika višja za 1 odstotno točko, glede na dolgoletno povprečje pa je bila nižja za 5 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2011 (2 odstotni točki) za 2 odstotni točki nižja kot maja 2011 (4 odstotne točke), hkrati je bila enaka kot junija 2010 in za 5 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, razen vrednosti kazalnika zaloge in zagotovljena proizvodnja. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se večinoma znižale, razen vrednosti kazalnika pričakovana proizvodnja in pričakovani izvoz, ki je ostala nespremenjena.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika izvozna naročila (za 5 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika pričakovane cene (za 6 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija 2011 (13 odstotnih točk) za 3 odstotne točke nižja kot v maju 2011 (16 odstotnih točk), za 4 odstotne točke nižja kot v juniju 2010 in za 4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika prodajne cene in kazalnika obseg zalog. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen kazalnika pričakovana prodaja.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika prodaje (za 9 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je najbolj zvišal kazalnik pričakovana skupna nabava (za 25 odstotnih točk).
Glavni omejitveni dejavniki v trgovini na drobno so bili konkurenca v sektorju (za 48 % podjetij), nizko povpraševanje (za 44 % podjetij) in visoki stroški dela (za 41 % podjetij). 11 % podjetij ni navedlo omejitev.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2011 (-45 odstotnih točk) za 1 odstotno točko nižja kot maja 2011 (-44 odstotnih točk), za 14 odstotnih točk višja kot junija 2010 in za 33 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, razen vrednosti kazalnikov obseg gradbenih del, tehnične zmogljivosti, poslovno stanje in zaposlovanje, ki je ostala nespremenjena. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se večinoma zvišale, razen vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika poslovno stanje (za 7 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika pričakovane cene (za 4 odstotne točke).
Glavna omejitvena dejavnika v gradbeništvu v tem mesecu sta bila velika konkurenca v panogi in nezadostno povpraševanje; z vsako od navedenih omejitev se je namreč spopadalo 56 % gradbenih podjetij. Visoke stroške dela je kot omejitev navedlo 37 % teh podjetij, sledili so visoki finančni stroški in visoki stroški materiala; z vsako od navedenih omejitev se je namreč spopadalo 35 % gradbenih podjetij.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih enaka kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2011 enaka kot maja 2011 (3 odstotne točke) in za 6 odstotnih točk višja kot junija 2010, hkrati pa za 16 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen vrednosti kazalnika poslovni položaj. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, razen vrednosti kazalnika pričakovano zaposlovanje.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje, in sicer 45 % podjetij; 33 % podjetij je navedlo finančne ovire; 16 % podjetij je imelo težave zaradi drugih ovir; za 3 % podjetij je pomenilo omejitev pomanjkanje delovne sile. 24 % podjetij ni navedlo omejitev.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov višja kot prejšnji mesec

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3993
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime1), Slovenija, januar 2000 - junij 2011
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2000 - junij 2011
1) Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov je izločen vpliv sezone, vplivov koledarja ni bilo zaznati.
Pri anketi o poslovnih tendencah v industriji (PA-IND/Q), pri časovnih vrstah ustreznost proizvodnih zmogljivosti in nova naročila sezonska komponenta ni prisotna.
Pri anketi o poslovnih tendencah v trgovini na drobno (PA-TRG/M), pri časovnih vrstah obseg zalog, pričakovano zaposlovanje, prodaje cene, pričakovane prodajne cene in prodaja sezonska komponenta ni prisotna.
Pri anketi o poslovnih tendencah v storitvenih dejavnostih (PA-STOR/M), pri časovni vrsti pričakovane prodajne cene sezonska komponenta ni prisotna.
Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija. Za objavljene podatke in besedila pa je odgovoren samo Statistični urad Republike Slovenije, in ne Evropska komisija.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Barbara Čertanec, Lea Kozina, Martin Bajželj