Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Uvajanje in uporaba Standardne klasifikacije poklicev 2008
Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08) Statistični urad RS postopoma uvaja v statistična raziskovanja od začetka leta 2011. SKP-08 bodo julija 2011  začeli uporabljati tudi podjetja in drugi zavezanci pri izpolnjevanju novih obrazcev M za prijavo v socialna zavarovanja.
Posebna objava
20.6.2011

SKP-08 je nova veljavna različica Standardne klasifikacije poklicev

SKP-08 je nadomestila Standardno klasifikacijo poklicev (SKP), ki je bila na novo uvedena v Sloveniji v letu 1997, oz. njeno dopolnjeno različico (SKP-V2) iz leta 2000. Skladno z določili uredbe se SKP-08 uporablja kot nacionalni standard za razvrščanje del oz. poklicev v skupine poklicev v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, in sicer za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnih oseb ter za povpraševanja po delu. SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev 2008 (ISCO-08) iz decembra 2007.

Med zdaj veljavno SKP-08 in prej veljavno SKP-V2 ni bistvenih metodoloških ali konceptualnih razlik. Spremembe so v strukturi klasifikacije. Nekatere prejšnje skupine poklicev so združene, nekatere razdeljene, nekatere prestavljene, oblikovane pa so bile tudi nove skupine poklicev. Struktura SKP-08 je enaka strukturi ISCO-08, sicer pa se klasifikaciji v glavnem razlikujeta le v tem, da nekaj skupin poklicev iz ISCO-08 ni bilo vključenih v SKP-08, hkrati pa je bilo v SKP-08 vključenih nekaj dodatnih skupin glede na nacionalne posebnosti.

Nova SKP-08, podrobnejša metodološka pojasnila k SKP-08 ter pripomočki za uporabo SKP-08 so dostopni na e-naslovu: http://www.stat.si/klasje/

Uporaba SKP-08 v statističnih raziskovanjih

Statistični urad RS uvaja SKP-08 oz. ISCO-08 v statistična raziskovanja in s tem tudi v mednarodno sporočanje podatkov o poklicih – skladno s priporočili Evropske komisije – od začetka leta 2011 dalje. SKP-08 je bila tako že uporabljena v različnih statističnih raziskovanjih, npr. v Karieri doktorjev znanosti in v Anketi o delovni sili.

Uporaba SKP-08 v administrativnem okolju

Standardne klasifikacije se v administrativnem okolju uporabljajo za statistične in nestatistične namene.

SKP se tako na primer na podlagi področnih pravnih predpisov uporablja za opredelitev podatka o poklicu pri vodenju nekaterih evidenc na področju socialnih zavarovanj. Ko delodajalci prijavljajo osebe v zdravstveno, pokojninsko, invalidsko ipd. socialno zavarovanje, morajo na obrazcu M opredeliti tudi delo oz. poklic, ki ga bo oseba opravljala.

Zdaj veljavna SKP-08 se bo začela uporabljati na novih obrazcih M s 1. julijem 2011!

Na novih obrazcih M se bo sočasno z SKP-08 začel uporabljati tudi Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

Podrobnejša pojasnila o načinu uporabe SKP-08 in KLASIUS-a na obrazcih M so vključena v Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Pripomočki za uporabo SKP-08

Statistični urad RS želi različnim uporabnikom svojih podatkov olajšati uporabo SKP-08, zato je za enostavnejšo uporabo SKP-08 pripravil več pripomočkov. Na e-naslovu http://www.stat.si/klasje so dostopni naslednji:

  • Metodološka pojasnila SKP-08,
  • E-iskalnik SKP-08, ki vključuje Kodirni seznam SKP-08 in Opise skupin poklicev po SKP-08,
  • Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni, Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08.
Ključni pripomoček za pomoč pri kodiranju oz. razvrščanju konkretnega dela, delovnih mest oz. poklicev v skupine poklicev po SKP-08 je e-iskalnik SKP-08.

Če uporabnik pri razvrščanju dela v skupine poklicev po SKP-08 ali pri razvrščanju izobrazbe po KLASIUS-u potrebuje pomoč, lahko pošlje vprašanje na e-naslov klasius-skp.surs@gov.si.

Avtor: Tanja Domijan