Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010–2060 - končni podatki
Glede na rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva EUROPOP2010 bo imela leta 2060 Slovenija skoraj 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let slaba tretjina.
Prva objava
17.6.2011

Kaj se bo dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih 50 letih?
Prebivalstvo Slovenije se bo predvidoma precej hitro povečevalo do približno leta 2025 (na okrog 2.155.000), nato pa bo število prebivalcev pričelo počasi padati. 1. januarja 2060 bo imela Slovenija 2.057.964 prebivalcev, kar je 0,5 % več kot v začetnem letu projekcij (2010).

Predpostavlja se, da se bo v letu 2060 v Slovenijo priselilo 3.817 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je skoraj dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2009.

Pričakuje se, da se bo v Sloveniji celotna stopnja rodnosti enakomerno dvigovala in leta 2060 dosegla vrednost 1,65. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let.

Kljub višji rodnosti bo prebivalstvo Slovenije vse starejše
V naslednjih 50 letih se bo zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2010 so starejši (stari 65 ali več let) predstavljali 16,5 % prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije. Delež otrok (mlajši od 15 let) se bo dobrih 10 let še nekoliko zviševal, nato pa bo začel upadati. Leta 2060 bo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (stari 15 do 64 let) odvisnih skoraj 58 starejših in 25 otrok (2010: 24 oz. 20).

Metodološko ozadje
Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so projekcije le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Projekcije prebivalstva EUROPOP2010 slonijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. Najbolj negotove so predpostavke o selitvah, saj so le-te v veliki meri odvisne od gospodarskih razmer in jih je izredno težko napovedovati. V projekcije prebivalstva je nemogoče zajeti kratkoročne spremembe demografskih komponent in vse morebitne demografske posledice gospodarske krize, ki smo ji priča v zadnjih letih, še niso v celoti znane, zato hitre spremembe v zadnjih nekaj letih niso upoštevane v pričujočih projekcijah.

Tokratne Eurostatove projekcije prebivalstva so pripravljene po konvergenčnem scenariju. Ta predvideva, da se bodo družbenoekonomske in kulturne razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. Zato bodo vrednosti posameznih demografskih komponent, ki jih upoštevajo projekcije, v t.i. konvergentnem letu (2150) v vseh državah enake: npr. priselilo se bo toliko prebivalcev, kolikor se jih bo odselilo (vrednost neto selitev bo 0), celotna stopnja rodnosti v vseh vključenih državah bo 1,85, pričakovano trajanje življenja ob rojstvu pa se bo daljšalo.

Tokratne projekcije imajo za začetno vrednost število prebivalcev na stanje 1. januarja 2010, od tod tudi njihovo ime EUROPOP2010.

Podatki
Predpostavke in rezultati projekcij EUROPOP2010 za vse udeležene države so objavljeni v podatkovni bazi Eurostata (področje Population, mapa Population projections). Objavljena je tudi varianta predpostavk in rezultatov projekcij brez selitev.

Tabela 1: Prebivalstvo Slovenije po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010, 2010-2060
Število
prebivalcev
Prebivalci,
stari 0-14 let
(%)1)
Prebivalci,
stari 15-64 let
(%)1)
Prebivalci,
stari 65 let
ali več
(%)1)
Prebivalci,
stari 80 let
ali več
(%)
Koeficient
starostne
odvisnosti
starejših (%) 2)
20102.046.97614,069,416,53,923,8
20152.106.18214,767,817,54,725,8
20202.142.21715,265,019,85,230,4
20252.154.93414,763,322,05,734,8
20302.154.60913,762,224,26,338,8
20352.148.62912,961,026,17,942,7
20402.141.07012,959,627,59,246,1
20452.131.66113,457,429,210,250,8
20502.114.98513,955,530,610,955,0
20552.089.90513,954,531,511,657,8
20602.057.96413,754,831,612,757,6
1) Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po velikih starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
2) Razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih (15 do 64 let) prebivalcev, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starejših pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Vir: Eurostat
Avtor: Barica Razpotnik