Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov SURS 2010
Konec leta 2010 smo med različnimi skupinami uporabnikov SURS izvedli spletno anketo o njihovem zadovoljstvu z našimi izdelki in storitvami. Objavljamo poročilo o rezultatih omenjene ankete.
Posebna objava
13.4.2011

Anketa je potekala med 25. oktobrom in 15. novembrom 2010. K sodelovanju v omenjeni spletni anketi smo povabili uporabnike, ki so naročeni na novice na spletni strani www.stat.si, uporabnike, registrirane v podatkovnem portalu SI-STAT, uporabnike, ki so v letu 2009 ali 2010 podali zahtevek v informacijsko središče, ter zunanje člane statističnih sosvetov. Našemu vabilu se je odzvalo 2680 uporabnikov.

Vprašalnik je bil sestavljen iz petih vsebinskih sklopov: prvi se je nanašal na uporabo statističnih podatkov, drugi na oceno SURS na splošno, tretji na oceno kakovosti statističnih podatkov, četrti na oceno sodelovanja s SURS in peti na oceno spletne strani SURS. Vprašanja v dodatnem, šestem sklopu so se nanašala na demografske lastnosti anketiranih oseb.

Največ anketirancev je v zadnjem letu uporabljalo statistične podatke SURS nekajkrat letno (39 %) ali mesečno (29 %). Najpogosteje so uporabljali podatke s področja prebivalstva, trga dela in cen. Pri vprašanju o tem, katera lastnost statističnih podatkov SURS je zanje najpomembnejša, pa so izpostavili pravočasnost, natančnost, preglednost in dostopnost statističnih podatkov.

Podrobnejši rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti SURS-a v zvezi s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.

Avtor: Tina Ostrež