Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Slovenske regije v številkah 2011
Šesta izdaja publikacije Slovenske regije v številkah znova ponuja celovit in zanimiv pregled raznolikosti slovenskih statističnih in kohezijskih regij.
Posebna objava
30.3.2011

Regionalni statistični podatki in kazalniki za leto 2009

V bogatem naboru statističnih podatkov in kazalnikov, zbranih v publikaciji, si lahko tokrat ogledate, v čem so si bile slovenske regije v letu 2009 med seboj podobne ali enake in v čem so se razlikovale. V enostavnih tabelah lahko na primer preverite, v katerem delu Slovenije so v istem letu ljudje živeli najdlje ali pa kje je bil izkazan največji delež t. i. prezgodnjih smrti; iz preprostega grafikona pa na primer lahko razberete, v katerih predelih Slovenije so si leta 2009 domači in tudi tuji turisti v povprečju privoščili najdaljši počitniški oddih. Predstavitev prostorske raznolikosti pojavov s tematskimi kartami je še bolj pestra in učinkovita, saj te karte običajno posredujejo več kot le en podatek. V publikaciji lahko tako iz tematske karte razberete, kako je bilo v letu 2009 v posamezni statistični regiji poskrbljeno za javni odvoz komunalnih odpadkov, iz preračunov na prebivalca pa, kje v Sloveniji so bile zbrane ali odložene količine odpadkov največje. Primerjava pojavov med regijami je kljub njihovim različnim velikostim vedno objektivna, saj so posamezni pojavi preračunani na površine regij ali pa na enake izbrane skupine prebivalcev po regijah.


Ogledalo statističnih in kohezijskih regij

Tabelarične in grafične predstavitve regionalnih podatkov iz prvega dela dopolnjujejo profili (opisi bistvenih lastnosti) vsake izmed dvanajstih statističnih in dveh kohezijskih regij v drugem delu publikacije – v Ogledalu regije. Tu so za posamezno regijo podani nekateri najpomembnejši statistični podatki, starostna piramida ter kratek komentar, ki zaokroža celovito predstavitev vsakega posameznega dela Slovenije.

Publikacija Slovenske regije v številkah 2011 je na ogled na naši spletni strani.


Komunalni odpadki in storitve javnega odvoza, statistične regije, Slovenija, 2009
Komunalni odpadki in storitve javnega odvoza, statistične regije, Slovenija, 2009
Vira: SURS, GURS
Avtor: Mojca Merc