Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični letopis 2010
Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, naše osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije.
Posebna objava
16.12.2010

Kolikšna je bila v letu 2009 pričakovana življenjska doba ob rojstvu za moške, kolikšna za ženske?
Odgovor: za moške 75,76 leta, za ženske 82,31 leta.

Koliko so bili v letu 2009 povprečno stari ženini in neveste ob prvi sklenitvi zakonske zveze?
Odgovor: ženini 30,7 leta, neveste 28,3 leta.

Koliko povprečno je v letu 2009 stal v prodaji na drobno 1 kg mlečne čokolade?
Odgovor: 8,48 EUR.

Koliko gospodinjstev (v odstotkih) je bilo v letu 2009 opremljenih z osebnim računalnikom?
Odgovor: 70 %.

Koliko komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo v letu 2009?
Odgovor: 449 kg/prebivalca.

Odgovore na taka in podobna vprašanja in še veliko več lahko izveste v novi izdaji Statističnega letopisa. 

Besedni oblak 1: Vsebinska poglavja v Statističnem letopisu 2010 


Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.

Statistični letopis Republike Slovenije 2010 je že devetinštirideseta izdaja te publikacije

Statistični letopis je namenjen najširšemu krogu uporabnikov doma in po svetu. V njem prikazujemo izsledke rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, povzemamo pa tudi podatke nekaterih drugih ustanov, saj želimo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanjih v državi.

Bogata zbirka statističnih podatkov o Sloveniji

Statistični letopis tudi tokrat prinaša pravo zakladnico najpomembnejših podatkov o Sloveniji. Ti so razporejeni v 33 vsebinsko zaokroženih poglavij. Zgradba poglavij je tradicionalna: začenjajo se z metodološkimi pojasnili (v njih so navedeni viri in načini zbiranja statističnih podatkov, najnujnejša pojasnila za pravilno razumevanje objavljenih podatkov in statistične definicije pojmov), nadaljujejo se s tabelarnim delom, končajo pa se običajno z grafičnim prikazom.
Zadnja štiri poglavja vsebujejo preglede podatkov po statističnih regijah, po občinah in po mestnih območjih ter mednarodni pregled (v njem lahko podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije).

Celotna vsebina Statističnega letopisa tudi tokrat na spletu

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2010 in prav tako tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na naši spletni strani.
Avtor: Vojka Vuk-Dirnbek