Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji, 29. 11. 2010, Brdo
Pokrovitelja okrogle mize, ki jo organizira Statistični urad RS, sta predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in generalni sekretar OECD-ja Angel Gurría.
Posebna objava
26.11.2010

»… okrogla miza je priložnost za izmenjavo mnenj o konceptualnih vprašanjih statističnega merjenja in o kreativnih zamislih za boljše načine sodelovanja med različnimi déležniki,« poudarja v svojem uvodnem nagovoru generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Okroglo mizo o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji organizira Statistični urad RS pod pokroviteljstvom predsednik Republike Slovenije dr. Danila Türka in generalnega sekretarja OECD-ja gospoda Angela Gurríe.

Svoje poglede na dozdajšnje merjenje napredka in blaginje ter na razkorak med prikazom blaginje z ekonomskimi kazalniki in dejansko kakovostjo življenja ljudi bodo predstavili ddr. Rudi Rizman, profesor s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Ivan Svetlik, minister, dr. Lučka Kajfež Bogataj, profesorica z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Žiga Turk, profesor s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, in dr. Janez Šuštaršič, profesor s Fakultete za management Univerze na Primorskem.

O ključni vlogi uradne statistike pri opisovanju pojavov sveta in o našem sporazumevanju s pomočjo podatkov bodo spregovorili Walter Radermacher, generalni direktor Eurostata, dr. Jože Mencinger, profesor s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Anuška Ferligoj, profesorica s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Glavne poudarke iz razprave bo v zaključne misli povezal dr. Bogomir Kovač, profesor z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Iskanje novih, boljših meril blaginje in napredka družb

Čas svetovne krize, ki ni omejena le na finančno in gospodarsko področje, in prizadevanj za izhod iz nje je v središče pozornosti javnosti, ne le statistične, potisnil tudi razprave o merjenju blaginje ljudi in družbenega napredka. OECD je tej temi posvetil svetovni projekt z naslovom Merjenje družbenega napredka. Evropska komisija je v letu 2009 objavila dokument »Bruto domači proizvod in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja«.

V oktobru 2009 pa je Komisija za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka, ki jo sestavljajo Nobelova nagrajenca profesor Joseph E. Stiglitz z univerze Columbia in profesor Amartya Sen z univerze Harvard ter profesor Jean-Paul Fitoussi z Inštituta za politične študije v Parizu, v svojem končnem poročilu že predlagala številna konkretna priporočila. Ta je naslovila na statistične urade, na nosilce odločanja in na politične voditelje ter pripravljavce politik, pa tudi na medije in znanstvenoraziskovalne ustanove. Omenjena priporočila naj bi bila predvsem osnova za nadaljnje razprave o družbenem napredku in blaginji in naj podprejo raziskovanja za boljše merjenje razvoja družb.

V okviru Evropskega statističnega sistema je bila tako ustanovljena strateška skupina za merjenje družbenega napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, ki bo v letu 2011 pripravila dokument, v katerem bo določila kratkoročne in dolgoročne prednostne naloge; v tej skupini aktivno sodeluje tudi Statistični urad RS.

Z organizacijo okrogle mize o merjenju napredka in blaginje želi Statistični urad RS tudi v Sloveniji utreti pot širši razpravi o ustreznosti obstoječih meril blaginje in napredka in spodbuditi kritično razpravo o dozdajšnjih kazalnikih ter novo opredelitev statističnih potreb za prikaz celovitega življenja globalnega vsakdana.

Okrogla miza poteka 29. novembra 2010 v Kongresnem centru Brdo.

Program okrogle mize in prispevki vabljenih gostov ter udeležencev, prijavljenih k razpravi, objavljamo na spletnih straneh.
Avtor: Ida Repovž Grabnar