Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31.12.2009 - končni podatki
Četrtina delovno aktivnih oseb je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila skoraj 41 let.
Prva objava
30.11.2010

Več delovno aktivnih žensk z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo kot moških

Konec leta 2009 je bilo v Sloveniji približno 844.600 delovno aktivnih oseb; 58 % teh oseb je imelo srednješolsko, nekaj več kot 16 % osnovnošolsko ali nižjo, 25 % pa višje- ali visokošolsko izobrazbo. Med ženskami, ki so bile konec leta 2009 delovno aktivne, je bilo takih, ki so imele končano višje- ali visokošolsko izobrazbo, približno za tretjino (okrog 120.400), med takrat delovno aktivnimi  moškimi pa je bilo višje- ali visokošolsko izobraženih le nekaj več kot 18 % (okrog 87.500).

Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo glede na vse delovne aktivne osebe v dejavnosti je bil največji v dejavnosti izobraževanje (64 %), sledile so dejavnost javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti (53 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (52 %) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (46 %). 
 
Delovno aktivni moški v povprečju le nekoliko starejši od žensk

Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila konec leta 2009 40,9 leta. Delovno aktivne ženske so bile stare povprečno 40,7 leta, moški pa 41,1 leta. 22 % delovno aktivnih oseb je bilo starih 50 ali več let (19 % vseh žensk in 24 % vseh moških), skoraj 17 % delovno aktivnih oseb pa je bilo starih 29 ali manj let (15 % vseh žensk in 18 % vseh moških).

Starostna struktura po dejavnostih pokaže, da je bil delež oseb, starih 50 ali več let glede na število vseh delovno aktivnih oseb v dejavnosti, največji v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (40 %); sledile so dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (30 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (29 %) in poslovanje z nepremičninami (28 %).
 
Najpogostejši poklic prodajalec oz. prodajalka

Konec leta 2009 je bil najpogostejši poklic prodajalec oz. prodajalka. Opravljalo ga je skoraj 37.600 oseb ali približno 4,5 % vseh delovno aktivnih oseb. Poklic voznika oz. voznice tovornjaka, drugi najpogostejši poklic, je opravljalo približno 21.600 oseb.

Grafikon 1: Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah (v letih), Slovenija, 31. 12. 2009
Grafikon 1: Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah (v letih), Slovenija, 31. 12. 2009
Vir: SURS
Tabela 1: Deset napogostejših poklicev (SKP-V2), Slovenija, 31. 12. 2009
Osebe, ki so opravljale poklic
5221.03 Prodajalec/prodajalka37.593
8324.02 Voznik/voznica tovornjaka 21.605
4115.01 Administrator/administratorka19.998
9132.03 Čistilec/čistilka prostorov17.067
3231.06 Medicinska sestra15.623
1210.03 Direktor/direktorica družbe14.466
5123.04 Natakar/natakarica12.320
6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji11.639
3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo10.990
6121.02 Govedorejec/govedorejka10.117
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Kaja Malešič