Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012
SURS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012 in ga predložil Statističnemu Svetu RS.
Posebna objava
26.11.2010

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) v svojem 25. členu nalaga Statističnemu uradu RS, da v tretjem letu izvajanja srednjeročnega programa izdela vmesno poročilo o njegovem izvajanju in ga predloži Statističnemu svetu RS. Pri pripravi dokumenta so sodelovali pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike. Vsebino dokumenta z naslovom Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012 je potrdil Statistični svet RS, in sicer 12. novembra 2010 na svoji 34. redni seji.

Struktura vmesnega poročila sledi strukturi Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008-2012. Dokument je osredotočen na prvi dve leti srednjeročnega programa, in sicer na izpolnjevanje strategij in doseganje prednostnih ciljev po posameznih statističnih področjih. Najpomembnejše naloge, ki se bodo izvajale za izpolnjevanje ciljev Srednjeročnega programa 2008-2012 v drugem delu obdobja, so opisane na koncu poročila.

Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar