Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
7. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC)
Udeleženci 7. sestanka  ESSC obravnavajo predloge uredb za več statističnih področij. Generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman bo imenovana v Evropski svetovalni odbor za statistiko – kot druga predstavnica Slovenije.
Posebna objava
18.11.2010

Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Osnova za usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik je verodostojna in primerljiva statistika, in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Osrednja ustanova omenjenega partnerstva pa je Odbor za evropski statistični sistem, na kratko ESSC.

Vsebina 7. sestanka Odbora za evropski statistični sistem

7. sestanek Odbora za evropski statistični sistem poteka danes, 18. novembra 2010, v Luksemburgu. Udeležuje se ga je tudi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Člani Odbora med drugim razpravljajo o naslednjih zakonodajnih predlogih s področja statistike
  • o razširitvi ankete o delovni sili s spremenljivkami za spremljanje prehoda iz dela v upokojitev, npr. o razlogih za upokojitev in o pričakovanjih prebivalcev, starih od 50 do 69 let, glede njihove nadaljnje zaposlitve; slovenski statistični urad predlog uredbe – z nekaj dopolnitvami – podpira;
  • o razširitvi zdajšnjega evropskega sistema integrirane socialne zaščite s podatki o neto prejemkih socialne zaščite (ti bodo pokazali, koliko teh sredstev v resnici ostane gospodinjstvom); Slovenija tudi ta predlog podpira;
  • o uredbi o statistiki vzrokov smrti za rezidente in nerezidente;
  • o spremljanju nezgod pri delu (to je doslej potekalo na osnovi dogovora, kot vir pa so bile uporabljene administrativne evidence). Predlog predvideva postopno uvajanje te statistike in s tem se strinja tudi Slovenija.

Med nezakonodajnimi točkami razprave pa sta zlasti pomembni dve: V okviru letnega statističnega programa za leto 2012 bodo direktorji statističnih institucij odprli najprej razpravo o prednostnih nalogah, tudi strateško pomembnih za EU; te naloge bodo institucije, pooblaščene za slovensko nacionalno statistiko, posebej pozorno proučile. Pod drugo vsebinsko točko pa obravnavajo integracijo statistik selitev prebivalcev, ki bi zagotovile tudi podatke o socialno-ekonomskih značilnostih selivcev. V ta koncept pa bi dodali še spremenljivke, ki bodo poleg 1. in 2. generacije zajele tudi spremljanje 3. generacije selivcev.

Na sestanku člani pregledujejo še letna poročila, in sicer Partnerske skupine, skupine direktorjev za metodologijo, sponzorske skupine za komuniciranje itd.

Evropski svetovalni odbor za statistiko – ESAC

24-članski odbor skrbi za pripravo in razvoj politike na statističnem področju in za tesnejše sodelovanje pri načrtovanju programov statističnih raziskovanj, in sicer tako, da so zahteve uporabnikov upoštevane v enaki meri kot omejitve proizvajalcev statistike in dajalcev podatkov. 12 članov imenuje v ta odbor Komisija; izbere jih izmed imen, ki jih predlagajo države članice, in sicer glede na njihovo strokovnost na statističnem področju. Po enega predstavnika imenujejo še druge institucije (Evropski parlament, Svet EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor, ECB, Evropski nadzornik za varstvo podatkov idr.), generalni direktor Eurostata pa je član po funkciji. Uporabnike uradne statistike na evropski ravni zastopa v ESAC-u tudi dr. Anuška Ferligoj, profesorica statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Na današnjem, 7. sestanku ESSC pa bo v Evropski svetovalni odbor za statistiko kot predstavnica iz Slovenije imenovana še mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Avtor: Ida Repovž Grabnar