Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
34. seja Statističnega sveta RS
Člani Sveta so obravnavali Letni program statističnih raziskovanj za 2011 in poročilo o prvi polovici izvajanja Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012 ter se seznanili s potekom Popisa kmetijstva 2010.
Posebna objava
16.11.2010

34. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 12. novembra 2010 na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na eni izmed za izvajanje slovenske državne statistike pooblaščenih institucij). Člane Sveta je sprejel generalni direktor Marijan Papež; ob tem jim je predstavil delo zavoda, aktualne aktivnosti v zavodu in prihodnje izzive, povezane predvsem s pokojninsko reformo.
 
Letni program statističnih raziskovanj 2011

Člani so pregledali Letni program statističnih raziskovanj za prihodnje leto, skupni dokument vseh šestih izvajalcev državne statistike. Ta na pregleden način našteva vsa statistična raziskovanja, ki jih bodo institucije v statističnem sistemu izvajale v letu 2011; preglednica je pripravljena tako, da tudi uporabniki statističnih podatkov lahko za posamezne spremenljivke razberejo, kdaj bodo kateri podatki na voljo.

Program za leto 2011 je članom predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman; posebej je izpostavila naslednje naloge:

  • registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo namesto klasičnega, terenskega popisovanja izveden s povezovanjem administrativnih virov in evidenc na statističnem uradu;
  • uvajanje nove metodologije v nacionalnih računih;
  • dopolnjevanje nabora kazalnikov za področje okolja in trajnostnega razvoja (ta se širi na socialna vprašanja); 
  • nadaljnje delo pri statistični obdelavi podatkov iz kmetijskega popisa in priprava podatkov za objavo; 
  • razvojni nalogi e-poročanje in e-arhiviranje.

Statistični urad je Svetu ponudil v razpravo tudi razmišljanje o morebitni večji razmejitvi nalog med uradom in drugimi državnimi institucijami iz racionalnih razlogov – za razbremenitev poročevalskih enot z uporabo podatkov iz administrativnih virov. Člani Sveta so tovrstne aktivnosti soglasno podprli.

Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012

Srednjeročni program vsebuje strateške usmeritve, cilje razvoja slovenske državne statistike do konca leta 2012 in prednostna področja delovanja na posameznih statističnih področjih. Pripravile so ga skupaj vse za državno statistiko pooblaščene institucije: poleg slovenskega statističnega urada še AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ.

Zakonska obveza pooblaščenih institucij do Statističnega sveta je tudi poročanje o izvajanju srednjeročnega programa v 3. letu tega obdobja. Tako je naloge, izvedene v preteklih dveh letih (med drugim bistveni prispevek slovenskega statističnega urada pri oblikovanju uredbe EU o evropski statistiki v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, statistično podporo pri vstopanju v OECD itd.), in pomembnejše strateške usmeritve predstavila v imenu vseh pooblaščenih institucij generalna direktorica SURS:

  • aktivno sodelovanje z upravljavci administrativnih evidenc, pomembnih za produkcijo statistike; 
  • nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen za poročevalske enote, ki pa za SURS pomeni finančno breme in zahteva ustrezne strokovne kadre; 
  • uvajanje novih standardov in inovativnih metodoloških pristopov, ki ob finančnih in kadrovskih omejevanjih in ob upoštevanju evropskih pobud, npr. Evrope 2020, Stiglitz-Sen-Fetoussijevega poročila, izpolnjujejo merila kakovosti.

Člani Statističnega sveta so po seznanitvi s potekom Popisa kmetijstva 2010 in po predstavitvi prvih rezultatov (ti so pokazali zmanjšanje števila kmetijskih gospodarstev za 14 % v zadnjih 10 letih) izrazili zadovoljstvo glede izvedbe in kakovosti prvih, začasnih podatkov. 


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar