Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Nov način sporočanja podatkov za statistično raziskovanje o poslovnih storitvah
Podatke za raziskovanje o poslovnih storitvah bo letos mogoče sporočati na podlagi elektronskega vprašalnika.
Posebna objava
12.8.2010

Z raziskovanjem Poslovne storitve želi Statistični urad Republike Slovenije pomagati uporabnikom statističnih podatkov in informacij k boljšemu razumevanju storitvenega sektorja, saj ta postaja pri razvoju modernih gospodarstev ključnega pomena. S statističnim vprašalnikom SSP/PS – Vprašalnik o poslovnih storitvah – želimo zbrati podatke o strukturi prihodkov, razčlenjene po proizvodih oziroma storitvah in po sedežu strank. Raziskovanje poteka na podlagi vzorca; vanj je vključenih približno dva tisoč poslovnih subjektov iz dejavnosti poslovnih storitev.

Sporočanje podatkov za omenjeno raziskovanje bo po dogovoru med SURS in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letos prvič mogoče na podlagi elektronskega vprašalnika SSP/PS, in sicer preko spletnega portala AJPES; potekalo pa bo od 1. 9. 2010 do 1. 10. 2010.

Več informacij o raziskovanju in načinu sporočanja podatkov boste našli v Obvestilu o izvajanju raziskovanja o poslovnih storitvah za leto 2009 in drugih dokumentih na spletni strani AJPES-a:
http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve?id=615

Izsledki tega raziskovanja bodo objavljeni na spletni strani http://www.stat.si in v podatkovni bazi SI-STAT (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp - Ekonomsko področje/Poslovni subjekti/Poslovne storitve); tam boste našli tudi izsledke za prejšnja leta.
Avtor: Zdenka Repotočnik