Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne naloge državne statistike v letu 2011
Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil dokument, v katerem so opredeljene najpomembnejše naloge slovenske državne statistike v prihodnjem letu.
Posebna objava
30.6.2010

Statistični urad RS je skupaj pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil publikacijo z naslovom Prednostne naloge državne statistike v letu 2011. V njej so predstavljene najpomembnejše naloge, povezane z izvajanjem rednih statističnih raziskovanj, in naša prizadevanja za kakovostno in do uporabnika prijazno statistiko.

Delo Statističnega urada bo v letu 2011 še vedno v veliki meri usmerjeno v Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, še posebej tudi zato, ker bo to prvi registrski popis prebivalstva. Možnost registrske izvedbe popisa, torej s povezovanjem podatkov različnih administrativnih in statističnih virov, je v času omejenih finančnih in kadrovskih virov za slovensko statistiko velika prednost in priložnost.

Vsi, ki smo soudeleženi pri ustvarjanju državne statistike, si bomo prizadevali, da bo ta tudi v prihodnjem letu kakovostna in prijazna do uporabnika; zagotavljali bomo nove vsebine in čim bolj kakovostne statistične podatke ter si intenzivno prizadevali za nadaljnje razbremenjevanje poročevalskih enot, predvsem z učinkovito uporabo uradnih evidenc.

Dokument Prednostne naloge državne statistike je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so predstavljene strateške in prednostne naloge, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij, zadnje poglavje pa obravnava prednostne naloge, povezane s statistično infrastrukturo.

Vsebino dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2011 je obravnaval in tudi potrdil Statistični svet RS, in sicer 2. junija 2010 na svoji 33. redni seji.
Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar