Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 50, dne 24. 6. 2010.
Posebna objava
29.6.2010

V Uradnem listu RS, št. 50, ki je izšel 24. 6. 2010, so objavljene spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno na naši spletni strani.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.11 Druge socialne statistike, v modulu 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik se dopolni raziskovanje 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela v rubriki Vsebina z besedilom: »….podatki matične evidence upokojencev in zavarovancev…« za zagotovitev ustreznih podlag za posredovanje podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).
  • v poglavju Makroekonomske statistike, v področju 2.07 Menjava storitev in plačilna bilanca, v modulu 2.07.03 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev se dopolni raziskovanje 2.07.03.02 Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti BST v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z navedbo dodatnega dajalca podatkov, ki je Davčna uprava Republike Slovenije.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na svoji 33. redni seji.

Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar