Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
58. Konferenca evropskih statistikov
Na 58. Konferenci evropskih statistikov udeleženci razpravljajo o prostorski statistiki in o vplivu globalne krize na uradno statistiko, t.j. finančni statistiki, meddržavni izmenjavi podatkov, razmerju med hitrim dostopom do podatkov in kakovostjo le-teh, pomenu socialnih statistik za merjenje blaginje v družbi ipd.
Prva objava
10.6.2010

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in tudi njihove mednarodne primerljivosti ter pri zmanjševanju bremen, ki nastajajo pri poročanju mednarodnim organizacijam.

58. zasedanje Konference evropskih statistikov poteka od 8. do 10. junija 2010 v Parizu. Slovenijo zastopata generalna direktorica mag. Irena Križman (kot ponovno izvoljena članica Biroja Konference Evropskih statistikov za mandatno obdobje 2009 – 2011 pa se udeležuje tudi sestanka Biroja, t.j. izvršilnega telesa CES-a) in Igor Kuzma, strokovnjak za prostorske predstavitve pojavov s statističnimi podatki.

Udeleženci pregledujejo delo na koordinaciji mednarodnih statističnih aktivnosti, razpravljajo o načrtih za publiciranje in komuniciranje uradnih statistik ter o pripravi nekaterih aktualnih statistik kot so poraba časa, o informacijski družbi in o znanosti, tehnologiji in inovacijah.

Osrednji temi konference sta:

• Tematske sekcije konference so namenjene prostorski statistiki (uporabi podatkov uradne statistike, prikazane na mrežah - predstavnik SURS-a Igor Kuzma predstavlja dosedanje izkušnje na področju obdelave podatkov na mreži, proces razvoja geostatistik v Sloveniji ter vzpostavitev nacionalnega sistema hierarhičnih mrež) in prostorski analizi kot orodjem za uporabo kombinacije geografskih in statističnih informacij.

• Vpliv globalne krize na statistične sisteme je aktualna tema za vse nacionalne statistične urade: udeleženci razpravljajo o finančnih statistikah, bilancah stanja in čezmejni povezavi. Svetovna trgovinska organizacija npr. med drugim ugotavlja, da problem statistikov ni premalo podatkov, temveč premalo enostavnih, razumljivih in zgovornih informacij, ki bi pokazale ključne signale dogajanj in obratov v družbi. Razprava bo še o pravočasnosti podatkov (razmišljanja o vedno prisotni dilemi med hitrostjo in zanesljivostjo podatkov), o vlogi socialnih statistik pri spremljanju družbenih sprememb in o pripravi strategij; te naj bi ponudile ustrezen odgovor na merjenje napredka in blaginje v družbah kot odziv na opozorila iz poročila Stiglitz-Sen-Fetoussijeve komisije (t.i. deklaracija "BDP in preko").
Avtor: Ida Repovž Grabnar