Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
33. seja Statističnega sveta RS
Svet je obravnaval prednostne naloge državne statistike v letu 2011 in sprejel predlagane spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010.
Posebna objava
8.6.2010

33. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 2. junija 2010. Člani so razpravljali o predlogih sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanje za letošnje leto in o predlogih prednostnih nalog v okviru slovenske državne statistike; obveščeni so bili tudi o organizaciji okrogle mize z naslovom »Merjenje in uporaba podatkov o družbenem napredku in blaginji«, ki bo pod pokroviteljstvom predsednika države in s sodelovanjem generalnega sekretarja OECD 29. novembra na Brdu pri Kranju.

Letni program statističnih raziskovanj 2010 z dopolnitvami

Generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman je članom Statističnega sveta RS predstavila spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj in dopolnitve k temu programu za letos, ki jih predlagajo institucije, pooblaščene za izvajanje slovenske državne statistike. Letni program je namreč prožen dokument, ki ga na pobudo pooblaščenih izvajalcev po potrditvi Statističnega sveta tudi med letom sprejme predstojnik Statističnega urada.

Spremembe oz. dopolnitve so naslednje:

  • v mikropodatkovno bazo socialnih statistik se vključi dodatna evidenca ZPIZ-a za večjo kakovost baze;
  • Banka Slovenije uvaja za boljšo kontrolo podatkov v statistiki menjave storitev dodaten atribut, katerega vir je DURS;
  • na predlog Ministrstva za finance bo doslej dvakrat zajeta Klasifikacija javnofinančnih odhodkov upoštevana le v okviru Programske klasifikacije državnega in občinskih proračunov.

Naloge državne statistike s prednostno obravnavo v letu 2011

Prednostne naloge izvajalcev nacionalne statistike (to so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ) za prihodnje leto je članom Sveta predstavila generalna direktorica SURS. Merila za določitev teh nalog so evropska statistična zakonodaja in statistični program Eurostata, zahteve domačih uporabnikov in finančni ter človeški viri za doseganje kakovostnih rezultatov. Med prednosti se uvrščajo:

  • registrski popis prebivalstva 2011;
  • nova raziskovanja, uvedena na osnovi novih potreb po podatkih;
  • priprava strateškega dokumenta za vzpostavitev takega nabora kazalnikov, s katerimi bo mogoče hitreje meriti različne vidike kakovosti življenja (v skladu s t. i. Stiglitz-Sen-Fetoussijevim poročilom);
  • nadaljnje razbremenjevanje poročevalskih enot z inovativno uporabo uradnih evidenc;
  • vzdrževanje statistične infrastrukture na solidni ravni – tudi zaradi dviga kakovosti končnih podatkov.

»Merjenje in uporaba podatkov v družbenem napredku in blaginji« - okrogla miza pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije

Podpredsednica Sveta gospa Geni Ružić je člane Sveta obvestila o okrogli mizi, ki jo organizira Statistični urad RS pod pokroviteljstvom predsednika države in v sodelovanju z OECD. Okrogla miza je odziv na vsepogostejša vprašanja v svetu in pri nas – v kakšnem svetu bomo živeli v prihodnosti. Potekala bo 29. novembra 2010 v Kongresnem centru Brdo in bo k razpravi pritegnila raziskovalce, civilno družbo, statistike in uporabnike statistike ter pripravljalce politik. V uvodnem delu bo poleg predsednika dr. Danila Turka in mag. Irene Križman nastopil še Angel Guria, generalni sekretar OECD.

Poziv k premisleku ob zmanjševanju sredstev za namene državne statistike

Na seji so se ob predstavitvi finančnega položaja Statističnega urada zaradi ostrega zmanjševanja njegovega proračuna člani Sveta strinjali, da predsednica Sveta naslovi na predsednika Vlade RS in ministra za finance poziv k premišljeni restrikciji finančnih sredstev za potrebe slovenske državne statistike – večji finančni rez lahko ogrozi ne le kakovost, ampak tudi predviden obseg rednih in razvojnih nalog slovenske državne statistike.

Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar